Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Hệ I/O đặt xa của TURCK dành cho nơi ứng dụng trong các khu vực nguy hiểm
Tự động hóa

Hệ I/O đặt xa của TURCK dành cho nơi ứng dụng trong các khu vực nguy hiểm 

Trên thị trường hiện nay,Excom® là hệ I/O đặt xa tiên tiến nhất sử dụng cho khu vực nguy hiểm. Kể từ thế hệ đầu tiên được giới thiệu trong 2003, trên 2000 hệ sử dụng Excom® đã được cài đặt.

Sự tiết kiệm lắp đặt và thiết bị đáng kể được hỗ trợ bởi dịch vụ hoàn hảo làm cho công nghệ nền tảng Excom® của Turck trở thành sự lựa chọn được yêu thích hơn cả đối với dự án này.

Khái niệm nguồn nuôi dự phòng thống nhất cả 24VDC và 230VAC không chỉ cung cấp sự tiện dụng tối đa mà cũng cho phép kéo dài xa hơn khoảng cách cấp nguồn cho hệ thống. Như vậy, hệ thống có thể nối tới thiết bị hiện trường sử dụng cáp công suất đường kính nhỏ tiêu chuẩn, từ đó tối thiểu hóa chi phí khi lên kế hoạch, đi dây và lắp đặt. Chuẩn dự phòng DP V1.2 dành cho thiết bị tớ Profibus PNO được duy trì cho giao tiếp bus dự phòng trở về trạm chủ, cho phép tích hợp dễ dàng những thiết bị trường kiểu khác theo chuẩn này mà không cần phải đầu tư công nghệ thêm nữa

PROFIBUS ghi nhận những kỹ sư từ Turck đã huấn luyện và hỗ trợ các nhà thầu địa phương để việc lắp đặt và đưa vào vận hành đảm bảo chất lượng giải pháp. Những công cụ truy nguyên tiên tiến được dùng để chuẩn đoán và xác thực giao tiếp bus Profibus.

Dự án này là một bằng chứng tốt nữa về chất lượng và tính chuyên nghiệp trong các hệ điều khiển PT do Turck Singapore và đối tác địa phương. Bí quyết của chúng tôi, dịch vụ và kinh nghiệm lâu năm với những chuẩn công nghiệp mở như Profibus cung cấp cấu trúc trợ giúp tới những khác hàng đang hy vọng từ chúng ta, Henk Schaake, giám đốc điều hành Turck Singapore, nói. Trong khi ấy, các hệ Điều khiển PT vẫn tiếp tục làm việc với khách hàng để tối ưu hóa trên các mặt hoạt động.

Trên quan điểm hoạt động, sự an toàn thực, đầy đủ của I/O và giao tiếp hệ thống cho phép sự bảo đảm sự vận hành. Giao thức Hart trên Profibus cung cấp chức năng FDT-DTM theo modul hệ thống mạnh mẽ, hỗ trợ trực tiếp cho việc tham số hóa và chuẩn đoán đối với tất cả các thiết bị hiện trường và thiết bị đo, từ đó, cho phép việc quản lý tài sản thực hiệu quả nhất và tiện lợi nhất.

Để có thông tin thêm nữa về Excom®, xin mời ghé thăm website của chúng tôi: http://www.turck.com.sg/687.htm. Đối với những yêu cầu, vui lòng liên hệ dominique.chabauty@turck.com hoặc djoni.lukman@ptcs.co.id

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *