xoa

HAPCO THAM GIA TRIỂN LÃM OIL&GAS TECH ASIA 2019

Trong khuôn khổ triển lãm và hội thảo về máy móc, thiết bị chuyên ngành Dầu khí và công nghiệp phụ trợ. OGTA 2019 hứa hẹn là nhịp cầu giao thương hướng đến kết nối kinh doanh giữa nhà cung cấp và người dùng tại Việt Nam.

Triển lãm Oil&Gas Tech 2019 với quy mô nhỏ, hạn chế khách thăm viếng mang tới sự không hài lòng từ các đối tác. Tại đây, HAPCO là công ty phân phối các hãng có tên tuổi trên thế giới, cung cấp các giải pháp về các ngành công nghiệp trong đó là ngành Dầu khí với giải pháp của  GE Panametric.  Ông Gerard Bottino Giám đốc kinh doanh về thiết bị đo của GE Panametric chia sẻ với phóng viên của IA về thị trường Việt Nam, ông đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển tốt, chính trị ổn định và có biển trải dài, ông mong muốn đem tới các giải pháp tốt nhất ứng dụng trong ngành Dầu khí và khai thác khí tại Việt Nam. Sản phẩm GE Panametrics đặc biệt là giải pháp và thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm giúp phát hiện và kiểm soát khí đốt ra đuốc trong các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, giảm thiếu yếu tố rủi ro và phải được theo dõi để tránh gây hại cho con người và môi trường trong phạm vi rộng. Đảm bảo tuân thủ các qui định về kiểm soát khí hydocarbon ra môi trường của cơ quan quản lý và  giúp giảm chi phí thậm chí thời gian ngừng hoạt động để sửa chữa bảo trì… Trong khuôn khổ hội thảo, ông đã giới thiệu cho người dùng giải pháp và sản phẩm thiết bị đo lưu lượng bằng Ultrasonic Sentinel của GE Panametric ứng dụng cho LNG (Liquified Natural Gas) trong ngành Công nghiệp Dầu khí. Thiết bị đo Ultrasonic Sentinel đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dự án Nhà máy sản xuất, Cảng tiếp nhận và kho chứa LNG trên thế giới. Do có khả năng ưu viêt hơn các phương pháp đo khác như Orifice/ Venturi, Coriolis trong ứng dụng đo LNG nên được sử dụng trong trong nhiều công đoạn của tiếp nhận và xứ lý LNG. Từ công đoạn tiếp nhận tại cảng (LNG Jetty), đo lưu lượng xả ra đuốc (Cold Flare/vent) công đoạn xuất/ nhập vào bồn chứa đến hóa hơi (LNG from tanks to vaporizer)….

Bên cạnh Hapco tham gia còn có các thương hiệu khác như Klenco, Crowcon, Brasten Analytical, CTI Industries, Durasafe và , Mettler Toledo tại OGTA 2019.

Suri Nguyễn

Within the framework of exhibition and seminars on machinery and equipment specialized in Oil and Gas and supporting industries, OGTA 2019 is a bridge aiming business connection among suppliers and users in Vietnam.

Oil & Gas Tech 2019 exhibition with its small scale, restricting visitors dissatisfies partners. As a participant, HAPCO, the distributor of well-known brands in the world, provides solutions for industries including the petroleum industry with GE Panametric solutions. Mr. Gerard Bottino, Sales Director of GE Panametric’s measurement equipment, shared with IA correspondent about Vietnam market.  He said that Vietnam is one of the countries with good development, stable politics and long coastline. He wishes to bring the best solutions in the petroleum industry and gas exploitation in Vietnam. GE Panametrics products, especially ultrasonic flow meters and solutions, help detect and control flare gas in refineries, petrochemical plants, reduce risk factors which must be monitored for avoid harm to humans and the environment in a wide range with regulators’ regulations on controlling hydrocarbon gas to the environment and help to reduce costs and even downtime for maintenance and repair … During the workshop, he introduced GE Panametric’s Ultrasonic Sentinel solution and product flow meter for LNG (Liquified Natural Gas) in Oil and Gas Industry. Ultrasonic Sentinel instruments have been widely applied in many LNG manufacturing plants and ports and warehouses of destination in the world. Due to its superiority over other measurement methods such as Orifice / Venturi, Coriolis in LNG measurement application, it is used in many stages of LNG receiving and handling. From the receiving stage at the port (LNG Jetty), measuring the flow of discharge to the torch (Cold Flare / vent) the stage of output / input into the tank to vaporization (LNG from tanks to vaporizer)…

Besides HAPCO, there are other participants such as Klenco, Crowcon, Brasten Analytical, CTI Industries, Durasafe and, Mettler Toledo at OGTA 2019.

 Hai Long

Quảng cáo

Quảng cáo

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

X
NHẬN TẠP CHÍ