Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Giải pháp cơ bản mới cho nhà phát triển PROFINET
Khoa học & công nghệ

Giải pháp cơ bản mới cho nhà phát triển PROFINET 

Carl Henning đến từ PI Bắc Mĩ đã nói hiện tại chuỗi bán dẫn Freescale Semiconductor mở ra giải pháp mới nhất cho PROFINET. Freescale và Molex chứng minh rằng phần mềm Molex PROFINET IO-Controllerđang hoạt động trên P2020 QorIQT đa điểm xử lý lĩnh vực này trong suốt Freescale Technology Forum (FTF) được tổ chức ở San Antonio, Texas vào tháng 6. Sự kết hợp cho phép sử dụng cùng lúc PROFINET trong khi quy trình thời gian thực phức tạp dang được kiểm soát. Molex cung cấp phần mềm bản quyền, công cụ phát triển và dịch vụ chuyên nghiệp

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *