Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Đo lường

Giải pháp cho ngành hàng không – thiết bị hỗ trợ 

Thiết bị hỗ trợ là thiết yếu cho thị trường hàng không. Thiết bị này được sử dụng để kiểm tra và hiệu chỉnh hoạt động chủ yếu của cánh máy bay. Đối với việc đo lưu lượng khí hoặc dòng nước, nếu bắt buộc thì khách hàng chuyển sang công nghệ nước với giải pháp dùng cảm biến lưu lượng để tích hợp vào thiết bị hỗ trợ của họ.
Trong hầu hết các ứng dụng, cảm biến mức đo lưu lượng chuẩn và công nghệ điện tử tiên tiến mới đáp ứng được nhu cầu. Đối với thiết bị cầm tay sử dụng trong lĩnh vực này thì công nghệ đo mức đưa ra nhiều giải pháp lựa chọn để phù hợp với các ứng dụng. Các sản phẩm của chúng tôi như cảm biến siêu âm, lưu lượng kế tua bin, lưu lượng kế kiểu dung tích cung cấp những giải pháp cho hầu hết các ứng dụng đo mức ở những nơi đòi hỏi sự tích hợp trong các OEM. Giải pháp đo mức của chúng tôi cung cấp hiệu quả tốt nhất có thể và bộ chuẩn định đã kiểm chứng cho hiệu quả này. Dịch vụ chuẩn định của chúng tôi có thể đảm bảo cho thiết bị của bạn hoạt động đạt được tiêu chuẩn hơn cả vòng đời của nó.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *