Nhận bản tin Online
Bài viết mới
09 Th12 2022

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Giải pháp cho ngành công nghiệp CPG 

Ứng dụng quản lý vật liệu
Giảm chi phí thông qua việc quản lý vật liệu tốt hơn và quản lý vật liệu và thành phẩm với thông tin thời gian thực
Lợi ích:
Giảm mức độ lưu trữ an toàn lên đến 10%. Giảm vòng đếm lên đến 50%. Tăng cường khả năng xác định và dán nhãn vật liệu.
Giải pháp Rockwell Software
Trong hơn 100 năm qua, những giải pháp của Rockwell Automation đã có những đóng góp quan trọng đối với những cải tiến trong ngành công nghiệp CPG. Những cải tiến tốt nhất được áp dụng chặt chẽ vào từng ứng dụng được xây dựng từ một hệ thống các ứng dụng thống nhất theo Cấu trúc Dịch Vụ Định hướng. Giải pháp này khi kết hợp với thư viện nội dung sẽ cung cấp những tùy chọn cá nhân có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả yêu cầu của người dùng.
Thử thách
Nhiều nhà sản xuất phải vật lộn với việc quản lý mức dòng nguyên liệu, WIP và thành phẩm. Thông tin thường được lưu giữ dưới dạng các tờ giấy và thường phải thực hiện việc đếm theo chu kỳ để cập nhật thông tin.
Thử thách được đẩy lên cao độ khi một số vật liệu hết hạn sử dụng trước khi được sử dụng trong quá trình sản xuất. Rất khó để quản lý các vật liệu này và cần một khoản kinh phí nhất định để duy trì việc quản lý này.
Rockwell software nhận ra những thử thách này và cung cấp một giải pháp tập trung vào khả năng quản lý vật liệu để đưa ra quyết định chủ động.
Ứng dụng quản lý vật liệu
Ứng dụng này hỗ trợ việc kiểm tra mọi tài nguyên ở cấp độ nhà máy.
Xác định vật liệu
Xác định mọi vị trí lưu trữ các thành phần và thiết bị chứa là một bộ phận cần thiết của một giải pháp tài nguyên. Việc xác định vật liệu sẽ hỗ trợ quyết định loại tài nguyên nào được sử dụng hoặc được quyết định. Sửa chữa lại hoặc tiêu hủy có thể được quyết định dưới sự hỗ trợ của các thành phần này khi sản xuất cần tận dụng những hạng mục này.
Nhận dạng vật liệu
Để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, việc nhận dạng nguyên liệu thô, WIP và thành phẩm là cần thiết. Ứng dụng này hỗ trợ khả năng nhận dạng mã vạch, RFID hoặc bất kỳ kiểu nhận dạng nào khác cũng như tùy chọn quản lý toàn diện các khổ nhãn.
Quản lý thùng chứa và chai lọ
Nhiều nhà sản xuất xem đến thiết bị đựng vật liệu cũng như vật liệu bên trong. Độ sạch, lịch sử bảo trì, quản lý lô pha trộn có thể được kết hợp trong các quy luật sản xuất và có thể được quản lý trong ứng dụng này.
Di chuyển vật liệu
Giám sát sự di chuyển của vật liệu trong quá trình sản xuất: Có khả năng thêm vào hoặc loại bớt hoặc khai báo lượng tiêu thụ. Theo dõi và sửa đổi các sự kiện hoặc hành vi vật liệu
Theo dõi sự di chuyển của toàn bộ dòng vật liệu (lô và lô phụ) trong vị trí lưu trữ;
Quản lý mức tiêu thụ tài nguyên dựa vào đơn hàng, phiên bản công thức, số lượng lô và lô phụ
Cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng quản lý chất lượng
Bảng thông tin và báo cáo
Ứng dụng này cũng cung cấp các bảng thông tin và báo cáo ở các cấp độ máy móc, nhà máy và doanh nghiệp. Mức tài nguyên, vị trí và số lượng được cung cấp. Đi kèm với việc đếm chu kỳ điện tử, ứng dụng này mang đến giải pháp quản lý tài nguyên toàn diện và hiệu quả giúp làm giảm đáng kể nguồn nhân lực để quản lý tài nguyên.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *