Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Giải pháp cho ngành công nghiệp CMM Ứng dụng vận hành thông minh 

Thu nhận được công suất thực và theo dự đoán đo được từ nhà máy và dữ liệu doanh nghiệp phục vụ cho các cải tiến liên tục và mang lại hiệu quả sản xuất.
Lợi ích:
Tăng cường công suất vận hành thông qua việc tổng kết, trực quan hóa và phân phối dữ liệu. Tăng cường tính rõ ràng để loại bỏ các yếu tố cản trở các nỗ lực cải tiến
Giải pháp Rockwell Software
Trong hơn 100 năm qua, những giải pháp của Rockwell Automation đã có những đóng góp quan trọng đối với những cải tiến trong ngành công nghiệp CPG. Những cải tiến tốt nhất được áp dụng chặt chẽ vào từng ứng dụng được xây dựng từ một hệ thống các ứng dụng thống nhất theo Cấu trúc Dịch Vụ Định hướng. Giải pháp này khi kết hợp với thư viện nội dung sẽ cung cấp những tùy chọn cá nhân có thể đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả yêu cầu của người dùng.
Thử thách
Nhiều công ty đối mặt với việc gia tăng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm. Một thử thách đặt ra song song với việc giảm chi phí đầu vào là các yêu cầu vận hành với tác động của môi trường và mục tiêu duy trì. Nhu cầu gia tăng tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu thị trường thậm chí còn lớn hơn cả độ phức tạp vận hành.
Các nhà sản xuất cần phản ứng nhanh theo sự thay đổi nhu cầu, đảm bảo hiệu quả sản xuất nhằm giảm thiểu hao phí và tăng cường tính khả dụng.
Từ phương diện kinh tế, thông tin chính xác và tin cậy rất cần thiết để hoạt động có hiệu quả. Do có nhiều nguồn thông tin cùng tồn tại tron một nhà máy nên cần có một giải pháp hiệu quả để tổng hợp, phê chuẩn để phục vụ cho các mục đích khác như làm báo cáo tài chính, quyết định đầu tư và thực hiện kế hoạch.
Rockwell Software nhận ra những thử thách này và cung cấp một ứng dụng tập trung vào việc thực hiện vận hành thông minh có giá trị để gia tăng công suất vận hành, khả năng cạnh tranh trên thị trường và giá trị kinh tế.
Ứng dụng vận hành thông minh
Ứng dụng vận hành thông minh của Rockwell Software xác định và chủ động đưa ra tác động của các biến sản xuất. Thêm vào đó, ứng dụng này cũng đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng sản xuất và giảm thiểu nguy cơ tổn hại tài chính.
Kết nối nguồn dữ liệu
Ứng dụng là một nơi để tổng hợp dữ liệu từ các nguồn đơn lẻ trong nhà máy và cung cấp thông tin trực quan trong thời gian thực. Một khả năng dự đoán được xác định để hướng tới các cải tiến tiếp theo.
Tính rõ ràng và báo cáo
Thời gian thực và quyết định có tính dự đoán hỗ trợ việc thực hiện các hành động dự phòng và sửa sai liên quan đến việc báo cáo vận hành và các biến sản xuất. Khả năng này giúp tăng cường tiêu chuẩn hoạt động trên các thành phần đơn và tăng cường khả năng báo cáo trên toàn bộ các bộ phận.
Các chỉ số thông minh
Khả năng giám sát xu hướng và các chỉ số quan trọng giúp tìm được nguyên nhân của việc sản xuất không hiệu quả, hao phí và sản lượng mất mát. Xác định mối quan hệ trong hiệu xuất quá trình giúp giảm thời gian đo lường, kiểm nghiệm.
Kết nối
Ứng dụng vận hành thông minh cung cấp kết nối tùy chọn đến các hệ thống quản lý nhà máy, quản lý chất lượng và hệ thống kế hoạch doanh nghiệp (ERP). Điều này giúp cho có thể được lưu thông qua nhiều lớp và do đó giúp ta có cái nhìn tổng quát và thấu đáo về vận hành của nhà máy.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *