Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Giải pháp an toàn với PC
Điện-Điện tử

Giải pháp an toàn với PC 

Trong quá trình diễn ra tại hội trợ Hanover Fair 2009 Beckhoff ra mắt sản phẩm PLC an toàn sử dụng PC. Từ năm 2003 giải pháp an toàn TwinSAFE đã hỗ trơ tích hợp chức năng an toàn với hệ thống tự động hóa bằng thiết bị đầu cuối linh hoạt Bus. Beckhoff được biết đến như là một nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ PC, mất vài bước và tích hợp một cách lôgic đến chức năng an toàn PLC vào PC. Việc ra mắt công nghệ mới này được đưa vào kế họach cuối năm 2009.

TwinSAFE được thiết lập giải pháp an toàn cho hệ thống thiết bị đầu cuối Beckhoff Bus được sử dụng trong nhiều ứng dụng trên toàn cầu. Việc lắp đặt mô đun TwinSAFE vào một hộp nhỏ gọn 12mm của thiết bị đầu cuối điện tử cho phép việc tích hợp và mở rộng chức năng an toàn một cách linh họat và do đó sẽ cung cấp một sự tiếp cận khác nhau hơn là hệ thống an toàn thông thường.

Vào những năm 1980 Beckhoff đã bắt đầu là một người tiên phong với hệ thống điều khiển dựa vào công nghệ PC. Sự phát triển nhanh chóng và tốc độ tăng trưởng kinh ngạc của công nghệ PC được thích nghi với việc thực thi cua điều khiển máy móc và được sử dụng làm tăng hiệu quả của máy móc.

Với hệ Safety, PLC vẫn duy trì tên trên trình độ của  một PC công nghiệ, Quá trình này thường có giá trị đối với logic chuẩn bây giờ thì nó cũng tốt với logic an toàn. Giải pháp gồm phần mềm có thể được tích hợp vào hệ thống TwinSAFE. Phần mềm này cho phép xử lý chức năng an toàn. Không cần phần cứng cho PC. Điều này có nghĩa là mỗi PC có thể được sử dụng như là một PLC an toàn.

Việc giao tiếp an toàn giữa PC công nghiệp với PLC an toàn và thiết bị trung tâm TwinSAFE (đầu ra/đầu vào an toàn, động cơ liên quan an toàn, cảm biến an toàn), tính an toàn được sử dụng trong giao thức EtherCAT. Giao thức này được ra mắt trong nhóm công nghệ EtherCAT (ETG). Nó cũng được sử dụng cho thiết bị TwinSAFE trước đó, hệ thống an toàn có thể mở rộng một cách tương thích với PLC an toàn tính năng PC cao.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *