Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Blog Tự Động Hóa

GE Fanuc thêm giao diện Profibus BIM xử lý truy xuất (I/O)8000
Điện-Điện tử

GE Fanuc thêm giao diện Profibus BIM xử lý truy xuất (I/O)8000 

GE Fanuc Intelligent Platform ra mắt sản phẩm Profibus –DP Bus Interface Module dành cho dòng sản phẩm truy xuất an toàn 8000 General Pup.

Sản phẩm mới Profibus BIM hỗ trợ việc vận chuyển lưu lượng tình trạng dữ liệu và biến số  của HART qua 8 kênh HART AI hoặc AO. Truyền thông phổ biến là phần mềm quản lý thiết bị như gói AMS và FDT  hơn mạng Ethernet. Ứng dụng FDT được hỗ trợ thông qua phần mềm DTM do GE Fanuc cung cấp. Thông qua giao diện này truy cập đến tất cả thiết bị đặc tính thông minh HART, việc xác định và lưu dữ liệu cho từng thiết bị địa chỉ riêng biệt cũng như dữ liệu thiết bị đều có sẵn gói phầm mềm quản lý.

Giám đốc sản xuất GE Fanuc Intelligent Platforms phát cho biết: “GE Fanuc tin rằng khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn kiểu giao thức mạng (fieldbus) cho mình”. “Sản phẩm mới Profibus Bus Interface Module (BIM) cung cấp giao diện từ một Profibus – DP chính và bộ xử lý truy xuất lên đến 32 8000. Nó được thiết kế theo tiêu chuẩn Profibus DPv1 cái mà có thể hỗ trợ cho việc truyền tin tuần hoàn và xếp xoắn, và một cặp BIMs có thể được dùng trong một cấu hình dư làm tăng thêm tính tin cậy”.
Dave Reynolds, giám đốc marketing của GE Fanuc’s Process Solution nói: “GE Fanuc hiểu được sự ép buộc vẫn tồn tại trong kiểu giao thức mạng (field)”. “Profibus BIM xấp xỉ như là mô đun truy xuất giảm toàn bộ vùng phủ sóng của hệ thống và tiết kiệm chi phí lắp đặt cho khách hàng của chúng ta.

Tổng thể vế GE Ganuc Intelligent Platforms.

GE Fanuc Intelligent Platforms là một công ty liên doanh giữa General Electric và FANUC LTD của Nhật, GE là một công ty công nghệ cao và cũng là một nhà cung cấp hàng đầu về phần cứng, phần mềm, dịch vụ, có kinh nghiệm và sự tinh thông trong lĩnh vực tự động hóa và tin học, sản phẩm được tận dụng gần như vào mỗi ngành công nghiệp gồm sản xuất tự động, xử lý tự động, quân đội, công nghiệp tự động hóa, viễn thông, y tế và không gian. GE Fanuc Intelligent Platforms là công ty đa quốc gia có trụ sở tại Charlottesville, VA.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *