Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

FUSION – hệ thống quản lý nhiên liệu Diesel
Đo lường

FUSION – hệ thống quản lý nhiên liệu Diesel 

Hệ thống FUSION là 1 hệ thống quản lý và đảm bảo nhiên liệu hàng hải đươc xây dựng có mục đích cao cấp nhằm đo lường, thu nhận, báo cáo và hiển thị chính xác tổng lượng nhiên liệu và hiệu suất của động cơ Diesel trong tàu biển.
FUSION được thiết kế để đo lượng nhiên liệu thực bị đốt cháy của 2 động cơ đẩy chân vịt chính với 1 tùy chọn để đo tổng lượng nhiên liệu của cả 2 máy phát. Ngoài là những động cơ, tương tự như những động cơ đẩy mạng thuyền, có thể được làm cho phù hợp bằng cách thêm hệ thống khác.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *