Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

FRANCE – Pháp 

Hiện tại có 60 người tham dự hội thảo Profibus và Profinet tại Paris và Lyon. Những thành viên của Hiệp hội Pháp đã đưa ra những sáng kiến mới nhất hỗ trợ bởi Profibus và Profinet trong những vấn đề như khả năng trao đổi của những thiết bị, Profibus PA 3.02, tiết kiệm năng lượng với Proflenergy, isochronism sử dụng Profinet Irt và vấn đề an toàn với Proflsafe. Hội thảo Q&A làm cho người tham gia hiểu được rõ ràng về những chủ đề này. Những người tham gia ở Paris cũng đã thăm nơi lắp đặt Profibus ở GDF SUEZ. Powerpoint thuyết trình.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *