Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

EcoAdvisor AI – Cú bắt tay giữa Mitsubishi Electric và Maisart AI technology
Robot

EcoAdvisor AI – Cú bắt tay giữa Mitsubishi Electric và Maisart AI technology 

EcoAdviser AI – Lastest AI technology from Mitsubishi Electric plus “Maisart”
Trong số những phương pháp tiếp cận tới IoT, tiết kiệm năng lượng là một chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chủ đầu tư. Nếu lượng điện tiêu thụ giảm, chi phí sẽ giảm! Theo chuyên gia IIoT đến từ Mitsubishi Electric, ông Hajime Sugiyama nhận định về cách tiếp cận và phương pháp áp dụng IoT vào tiết kiệm năng lượng: “Tôi tin rằng việc tiết kiệm năng lượng là bước đi tiên quyết để thực hiện IoT. Việc kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng và giám sát năng suất, bạn sẽ có thể đẩy nhanh quá trình IoT. Đây là định nghĩa cô đọng về tiết kiệm năng lượng dựa trên việc áp dụng thực tế trong chính nhà máy của chúng tôi! “

Hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, Mitsubishi Electric đã phát triển phần mềm EcoAdvisor ược trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với Mitsubishi Electric “Maisart”, hệ thống giúp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động tiết kiệm năng lượng từ việc tìm hiểu tình trạng hiện tại, xác định / chẩn đoán yếu tố tổn thất năng lượng để đo lường tính hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Các chức năng chính của EcoAdviser AI

  • Tạo đồ thị phân tích
  • Tạo giao diện giám sát
  • Tạo báo cáo
  • Xác định tổn thất năng lượng
  • Chẩn đoán hệ số tổn thất năng lượng
  • Đánh giá tính hiệu quả các biện pháp tiết kiệm năng lượng

Ba chức năng mới của EcoAdviser AI
I. Tự động xác định tổn thất năng lượng do thiết bị trong quá trình sản xuất
Bằng cách sử dụng phương pháp năm điểm quan trọng trong tiết kiệm năng lượng của Mitsubishi Electric, EcoAdviser AI có thể xác định định lượng và chỉ ra mức tổn thất năng lượng hàng ngày

(1) Thời gian steroidi legali in italia tổn thất khi khởi động
(2) Thời gian tổn thất khi dừng máy
(3) Thời gian tổn thất khi vô ích
(4) Thời gian sản xuất
(5) Tỷ lệ thời gian tổn thất trong sản xuất

II Chuẩn đoán yếu tố gây tổn thất năng lượng
Các thông số có mối tương quan với yếu tố gây ra tổn thất năng lượng được hiển thị theo thứ tự xếp hạng và cùng như sẽ hiển thị đề xuất các thông số cải thiện dự kiến. Qua đó, mục đích của việc chẩn đoán:

  • Để tìm ra xu hướng phát sinh tổn thất năng lượng và đưa ra các biện pháp.
  • Để chỉ định thời gian, ngày trong tuần và các thông số sản xuất liên quan đến tổn thất năng lượng.
  • Xác định mức độ ưu tiên của các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

III. Xác định hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm năng lượng
Chỉ cần chọn khoảng thời gian trước và sau khi cải tiến, có thể dễ dàng quan sát được mức năng lượng tiêu thụ, tỷ lệ điện, và tổn thất năng lượng trước và sau khi cải tiến.

Hãy liên hệ với Mitsubishi Electric Việt Nam để được tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng cho nhà máy của bạn.
Thông tin sản phẩm:
Website: http://www.mitsubishi-electric.vn/
Fanpage: http://www.facebook.com/MEVNFA/

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *