Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Năng lượng

DYNSIM Power 

DYNSIM Power là một mô hình môi trường nhà máy điện tiên tiến, thống nhất để sử dụng trong suốt vòng đời của một nhà máy điện. Tạo các mô hình mô phỏng năng động linh hoạt có thể được kết nối với một mô phỏng DCS để xác nhận kỹ thuật, kiểm tra lỗi hệ thống điều khiển và cuối cùng sản xuất một mô hình tích hợp và môi trường hướng dẫn để huấn luyện người vận hành. Mô phỏng bất kỳ các thiết kế nhà máy điện điển hình sau:
• Nhà máy nhiệt điện đốt bụi than, khí, dầu
• Các nhà máy điện đốt bụi than, dầu, khí siêu tới hạn một lần
• Tua bin khí và kết hợp chu trình nhà máy
Giải pháp DYNSIM® Power được tích hợp với lõi DYNSIM của SimSci-Esscor cho mô hình dầu và khí để cung cấp một dự án tổng hợp cạnh tranh trong công nghiệp – được chứng minh trên hơn 150 bộ mô phỏng trên toàn thế giới:
• Kết hợp chu trình khí hóa (IGCC)
• Kết hợp LNG terminal/nhà máy điện
• Sản xuất và phân phối nhà máy lọc hơi dầu

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *