Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Đo lường mức lưu lượng thấp trên không gian bằng TEST STANDS
Đo lường

Đo lường mức lưu lượng thấp trên không gian bằng TEST STANDS 

Tổng quan
Những nhà sản xuất các bộ phận trong máy bay và OEMs cần có một thiết bị đo lưu lượng được sử dụng trong các máy và các thiết bị kiểm tra môi trường. Lưu lượng lế tuabin đã lâu được sử dụng trong công nghiệp đo kiểm hàng không. Với độ chính xác cao, tầm đo rộng khi sử dụng phương pháp hiệu chỉnh độ nhớt tổng quát (Universal Viscosity Calibration (UVC), có thể được sử dụng cho những độ nhớt( nhiệt độ) có tầm đo rộng. Tuy nhiên, lưu lượng kế tuabin bị giới hạng khi đo lường những dòng chảy có tốc độ thấp, đặc biệt khi sử dụng nó với phương pháp bù độ nhớt.

Tình huống
Nhà sản xuất thiết bị cho hàng không vũ trụ Honeywell, với sự đa dạng hóa các công nghệ và là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm phục vụ trong hàng không và dịch vụ, cần có những thiết bị Test stand chuẩn để đo kiểm đo hỗn hợp dầu qua tuabin(MIL-PRF-23699) của Mobil Jet II and Exxon 2380 từ 0.03 đến 5 Gallons-Per-Minute (GPM) ở nhiệt độ từ 55° đến 65° F. trong tầm nhiệt độ này độ nhớt là từ 63 đến 86 cSt.
Hãng Honeywel đã quyết định sử dụng những lưu lượng kế tuabin chuẩn, kết hợp với thiết bị bù độ nhớt, để đo lưu lượng dòng chảy chuẩn 0.3 GPM. Tuy nhiên, ở tỉ lệ lưu lượng thấp hơn 0.03 GPM,nằm trong vùng cực kì thấp của phương pháp bù độ nhớt. Mặc dù lưu lượng kế tuabin đo lưu lượng thấp có thể đo dưới 0.001 GPM, nhưng nó bị giới hạng khi gặp độ nhớt cực ky thấp. Thêm vào đó những dụng cụ đo này có nhạy độ độ nhớt rất cao, và phương pháp bù độ nhớt không được sử dụng. Và công nghệ khác đã được sử dụng để đo mức lưu lượng cực kì thấp.

Giải pháp
Việc đa dạng hóa công nghệ đo lưu lượng đã đem lại nhiều giải pháp cho những yêu cầu của những ứng dụng cần độ chính xác cao. Trong khi một mình những lưu lượng kế không thể đáp ứng giữa lưu lượng và độ nhớt, ngoài ra lưu lượng kế đo kiểu dung tích TrickleMeter® đáp ứng được các yêu cho những mức lưu lượng thấp và ở một nhiệt độ xác định. Lưu lượng kế TrickleMeter® phù hợp để đo lưu lượng thấp có độ nhớt chất lỏng từ trung bình đến cao. Lưu lượng kế kiểu dung tích được thiết kế chỉ có 2 chi tiết động, chắc chắn, hoạt động chính xác ở nhiều ứng dụng khác nhau. Nó có thể chịu được áp suất lên đến 1,000 PSI và đưa ra hệ số tỉ lệ là 100:1.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *