Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Điều khiển chuyển động và PROFINET 

PROFINET cũng hỗ trợ các ứng dụng điều khiển chuyển động với truyền động và động cơ (đôi khi còn được gọi là VFDs – Variable Frequency Drives) vì chúng được sử dụng trong hầu hết các hệ thống tự động hóa hiện đại. Hỗ trợ điều khiển chuyển động đi kèm với công nghệ PROFINET từ ba khía cạnh chính

1.) Điều khiển thời gian thực có thể mở rộng tùy thuộc vào ứng dụng truyền động
2.) Cải thiện tính xác định thông qua việc sử dụng băng thông và lên lịch
3.) Hồ sơ ứng dụng PROFIdrive
Ứng dụng Điều Khiển
Đầu tiên, các ứng dụng điều khiển chuyển động có thể có các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng:

Như bảng chỉ ra, đối với hầu hết các VFD truyền động biến và các bộ điều khiển trục đơn, truyền động hoạt động như một thiết bị PROFINET IO Real Time (RT) chuẩn. Mỗi thiết bị (và bộ điều khiển) hoạt động trên đồng hồ địa phương của riêng nó và thực hiện hầu hết nội suy và xử lý cục bộ. Ngoài ra, thiết bị này sẽ cung cấp phản hồi cho bộ điều khiển. Với các ứng dụng chuyển động tốc độ cao như đồng bộ nhiều trục và điều khiển servo vòng lặp / động, PROFINET Isochronous Real Time (Thời gian thực không đồng bộ) (IRT) có khả năng đồng bộ hóa tất cả các nút để có thể xác định chính xác và giảm độ rung. Tất cả sự điều phối và điều khiển biến tần được thực hiện thông qua mạng PROFINET. Do đó, PROFINET cung cấp chức năng cho ngay cả những ứng dụng điều khiển chuyển động đòi hỏi khắt khe nhất với các giải pháp có thể mở rộng.

Đặt băng thông và lập biểu
Khía cạnh thứ hai PROFINET thêm vào để phối hợp nhiều truyền động là đặt trước băng thông và lên lịch. Điều này làm cho Ethernet thực sự xác định và đảm bảo các ứng dụng điều khiển chuyển động sẽ hoạt động tốt. Để thực hiện điều này, nó sử dụng đồng bộ hóa đồng hồ IEEE1588 V2 để dự trữ một phần băng thông và một khoảng thời gian chỉ dành cho IRT và một giai đoạn mở khác cho lưu lượng khác như khung RT hoặc TCP. Điều này đảm bảo lưu lượng truy cập IRT sẽ tiếp tục hoạt động bất kể lưu lượng truy cập mạng khác.
Một truyền động sung khác là lập kế hoạch cho hiệu suất cao. Bộ điều khiển IO biết cấu trúc liên kết mạng và thiết bị nào là một phần của cấu hình, bao gồm bộ dữ liệu của chúng. Do đó, khi thiết lập thiết bị, bộ điều khiển sẽ thông báo cho họ về thời gian chính xác trong giai đoạn IRT khi họ đang gửi và nhận thông tin, do đó lịch biểu sẽ được tạo. Điều này đảm bảo tính xác định và đảm bảo jitter sẽ cho phép ứng dụng chuyển động hoạt động. Và thông thường, trong các ứng dụng IRT điển hình, giá trị jitter sẽ nhỏ hơn một micro giây. Bây giờ điều đó là chính xác!
Hồ sơ ứng dụng PROFIdrive
Cuối cùng, khía cạnh cuối cùng của điều khiển chuyển động PROFINET là sự truyền động sung và lợi ích của hồ sơ ứng dụng PROFIdrive. PROFIdrive ttruyền động chức các tập dữ liệu và tham số cho các ứng dụng truyền động vì truyền động cũng có các loại dữ liệu khác nhau và hàng trăm tham số

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *