Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Điện toán ranh giới (Edge Computing): Một chế độ xem cạnh tranh
Khoa học & công nghệ

Điện toán ranh giới (Edge Computing): Một chế độ xem cạnh tranh 

Ranh giới ở đâu?

Một chủ đề nổi bật gần đây liên quan đến Công nghiệp 4.0 và Internet of Things (IIoT) đã có được là điện toán ranh giới. Như Wikipedia giải thích, điện toán ranh giới là “tối ưu hoá các hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý dữ liệu ở rìa của mạng, gần nguồn dữ liệu”. Một thuật ngữ khác được sử dụng cho điều này là điện toán sương mù (fog computing). Nhưng đây có thực sự là một khái niệm mới trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp? Và nếu có, những gì đang thực sự thay đổi?
Về mặt lịch sử, điều khiển ở cạnh đã được thực hiện với một bộ điều khiển logic lập trình (PLC) hoặc hệ thống điều khiển phân tán (DCS). Xem xét điều này, cho đến khi sự nổi lên của các điều khoản mới này xung quanh IIoT một vài năm trước đây, chính xác thì ranh giới của một PLC là gì? Một vách đứng? Một mép rìa? Ok, có lẽ mạng tại hiện trường.
Mạng IT vs OT 
 
Vì vậy, cho đến gần đây, thuật ngữ “ranh giới” thậm chí không được hiểu rõ với bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ, các mạng công nghệ thông tin (IT) đang được kết nối với các mạng công nghệ hoạt động (OT), do đó đặt các bộ điều khiển OT ở ranh giới – từ quan điểm của CNTT. Vì vậy, nếu bạn nghe thấy ai đó nói về điện toán ranh giới trong thế giới OT, họ có thể đề cập đến một PLC, mặc dù họ có thể thậm chí không biết rõ được những gì nó làm.
PLC vs. DCS vs. IPC
Một khả năng khác là, khi ai đó đề cập đến điện toán ranh giới đối với OT, có thể có nghĩa là một máy tính được sử dụng trong thế giới OT, chẳng hạn như một máy tính công nghiệp (IPC). Và cũng giống như tất cả những thay đổi đã diễn ra với thuật ngữ “ranh giới (edge)” gần đây, cũng đã xảy ra với IPCs. Chúng ta đều nhớ thời gian khi những người theo thuyết tương lai tiên đoán sự kết thúc của PLC khi IPC ra đời. Cuộc cách mạng này đã xảy ra chưa? Nhưng nếu bạn nhìn sâu vào một PLC hoặc DCS ngày hôm nay, những gì bạn sẽ tìm thấy là nó chỉ là một máy tính. Nó có thể không chạy Windows, nhưng đây có thể là lý do tại sao IPCs không quét sạch các PLC – màn hình màu xanh của cái chết là quá nguy hiểm trong môi trường sản xuất.
Điện toán sương mù 
Với tất cả những điều này, có một lĩnh vực, đặc biệt là khái niệm về điện toán ranh giới có ý nghĩa vượt ra ngoài các phương pháp kiểm soát hiện tại của chúng tôi – và đó là kết nối đám mây. Nói cách khác, Internet có thể được xem như một nguồn I/O khác. Ví dụ: nhà sản xuất có PLC có kết nối đám mây có thể lấy đầu vào từ Internet và đưa ra các quyết định sản xuất tự động dựa vào dữ liệu để đạt được lợi thế cạnh tranh. Đầu vào có thể là gì? Ví dụ có thể là dự báo thời tiết; hay giá dầu thực tế.
Vì vậy, lần sau khi bạn nghe ai đó nói về điện toán ranh giới đối với các mạng OT, hãy nhớ rằng nó không nhất thiết có nghĩa là bất cứ điều gì mới đang được cài đặt. Nó thực sự nhiều hơn về cách chúng ta suy nghĩ về PLC hiện tại và DCS của chúng tôi được sử dụng liên quan đến IIoT.

Michael Bowne Phó Chủ tịch, PI
Bài báo này xuất hiện lần đầu trên tạp chí Automation World

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *