Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Dịch vụ biến tần cung cấp cho các nhà sản xuất
Sự kiện

Dịch vụ biến tần cung cấp cho các nhà sản xuất 

Nhằm mục đích mang đến những thông tin về mọi dịch vụ biến tần của ABB Việt Nam, ngày 2 tháng 11 năm 2010 bộ phận kinh Doanh dịch vụ biến tần – Công ty TNHH ABB Việt Nam phối hợp tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “dịch vụ biến tần cung cấp cho nhà sản xuất
” tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi hội thảo chuyên đề này, khách hàng và đối tác được tiếp cận thông tin về mọi dịch vụ biến tần của ABB trong việc thiết lập cấu hình hệ thống, vận hành nhà máy và hệ thống điều khiển, khả năng quản lý các thiết bị hệ thống và các thiết bị công nghệ thông qua dịch vụ bảo trì. Quản lý thiết bị nhà máy (Plant Asset Management) trở nên dễ dàng và đáp ứng được các yêu cầu quản lý đặt ra. Bằng các phân tích đánh giá trên thiết bị do các chuyên gia về hệ thống thực hiện, bảo vệ các lợi ích mang lại từ việc sử dụng hệ thống trong các dây chuyền sản xuất liên lục trở nên thuyết phục và khiến nhiều khách hàng quan tâm. Nhất là về dịch vụ bảo trì…để giảm thiểu thời gian chết của hệ thống sản xuất.


TH

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *