Nhận bản tin Online
Bài viết mới
22 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt 22,35 tỷ USD
Đầu tư FDI

Đầu tư nước ngoài năm 2013 đạt 22,35 tỷ USD 

Theo báo cáo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong năm 2013 tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 22,35 tỷ USD, tăng 35,9% so với năm 2012. Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% với năm 2012. Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong năm 2013 đạt 88,19 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 66,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực FDI năm 2013 đạt 74,42 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về lĩnh vực đầu tư, năm 2013 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 719 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 17,14 tỷ USD, chiếm 76,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,037 tỷ USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 23 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 951,9 triệu USD.

Theo đối tác đầu tư, đã có 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với số tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,875 tỷ USD, chiếm 26,3% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,76 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,46 tỷ USD, chiếm 20% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo địa bàn đầu tư, trong năm 2013, không kể dầu khí ngoài khơi, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố. Thái Nguyên là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,4 tỷ USD, chiếm 15,2% vốn đăng ký. Với sự điều chỉnh tăng 2,8 tỷ USD vốn đầu tư của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa đứng thứ hai với 2,924 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 2,614 tỷ USD, chiếm 11,7% vốn đăng ký.

Về quy mô đầu tư cấp mới, trong năm 2013 các dự án cấp mới với số vốn lớn trên 1 tỷ USD tăng lên đáng kể so với năm 2012, vì thế đã nâng tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới tăng lên 66,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong 1.530 dự án cấp mới năm 2013, có 5 dự án cấp mới trên 1 tỷ USD, chiếm tới 53,5% vốn đầu tư cấp mới của năm. Còn lại 47,5% vốn đầu tư là những dự án có quy mô vốn vừa và nhỏ, trong đó dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD chỉ chiếm 9% số dự án và 35% vốn đầu tư. Riêng những dự án có vốn đầu tư với quy mô vốn nhỏ dưới 1 triệu USD chiếm 59,3% số dự án đăng ký nhưng chỉ chiếm 2% vốn đầu tư.

Quang Duy

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *