Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Đào tạo nâng cao

Đào tạo phát triển sản phẩm PROFIBUS 

Đây là Khoá đào đặc biệt phù hợp cho các nhà cung cấp sản phẩm và các công ty kỹ thuật muốn phát triển sản phẩm PROFIBUS. Từng bước liệu trình từ chi tiết sản phẩm đến các mẫu thử sẽ được xử lý‎. Một vài PROFIBUS ASICs quan trọng như là: SPC3, DPC31, SPC42, LSPM2 và SIM11 sẽ được giải thích kỹ lưỡng.

Khoá học bao gồm các trình điều khiển phần mềm và công cụ phát triển cho thiết kế PROFIBUS. Người tham gia cũng sẽ học về cách ly điện hoá, nối đất, chắn và tuân thủ ATEX. Chi phí của ASICs, trình điều khiển phần mềm và giao diện đầy đủ của PROFIBUS sẽ được thảo luận.

Kết thúc khoá đào tạo học viên sẽ có khả năng phát triển độc lập một sản phẩm PROFIBUS xứng đáng.

• Tổng quan về công nghệ của DP, DP-V1, PA.
• Chi tiết kỹ thuật của sản phẩm.
• PROFIBUS ASICs.
• Sơ đồ.
• Công cụ phát triển.
• Trình điều khiển phần mềm.
• Cách ly điện hoá.
• Nối đất và chắn.
• Connectors.
• GSD sắp xếp.
• PROFIBUS PA tiểu sử V3.
• ATEX (chống nổ an toàn).
• Chi phí sản phẩm.
• Kiểm tra và chứng nhận.
Các giảng viên thường tham gia vào việc phát triển và chứng nhận sản phẩm PROFIBUS. Những thông tin mà họ đưa ra như là một sự phản hồi trực tiếp về những kinh nghiệm của họ và những kiến thức kỹ năng kỹ thuật cao.
Đào tạo này dành cho tất cả mọi người hoặc là những người tham gia vào việc phát triển sản phẩm công nghiệp:
• Kỹ sư phần cứng.
• Kỹ sư phần mềm.
• Thiết kế PCB.
• Quản ly R&D.
• Người viết hướng dẫn sử dụng.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *