Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng năm học mới
Đào tạo

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng năm học mới 

Năm học 2012-2013, trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 8.000 sinh viên, trong đó tuyển mới 2.274 sinh viên với 9 ngành đào tạo. Đây là năm học thứ 2 trường tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với khối đại học và cao đẳng chính quy tuyển sinh từ năm 2011. 

Ảnh tại lễ khai giảng năm học mới.
Bên cạnh đó, trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ cơ bản: tiếp tục đổi mới nội dung chương trình một số ngành như: Kinh tế xây dựng, Điện tử-tự động hóa, Công nghệ thông tin…; đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục đại học; tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp; tiếp tục bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho thí nghiệm, thực hành, thư viện…
Thúy Hiền

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *