Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

CP60xx bản điều khiển lắp sẵn với giao tiếp CP-Link
Tự động hóa

CP60xx bản điều khiển lắp sẵn với giao tiếp CP-Link 

Màn hình TFT có ba kích thước

– 6.5-inch hiển thị 640 x 480

– 12-inch hiển thị 800 x 600

– 15-inch hiển thị 1024 x 768

Lớp vỏ bằng nhôm, mặt trước: IP 65, mặt sau: Ip 20, mặt trước được dát mỏng theo bốn phương thức khác nhau

– chỉ hiển thị

– phím chức năng và 10 phím PLC đặt biệt với đèn LED

– bàn phím số và 10 phím PLC đặt biệt với đèn LED

– bàn phím máy tính chữ số bbos trí theo kiểu Mỹ và 10 phím PLC đặt biệt với đèn LED

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *