Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Controllogix cho máy chủ
Điện-Điện tử

Controllogix cho máy chủ 

Điều
này PROFIBUS cho ControlLogix chassis (MVI56-PDPMV1) là mô-đun đầu tiên
sẽ được kích hoạt với CIPconnect, một tính năng cho phép máy PC để kết
nối đến MVI56-mô-đun PDPMV1 qua Ethernet 1756-ENBT Ethernet / IP mô-đun.
Điều này cho phép người sử dụng cấu hình PROFIBUS máy chủ và mạng, tải
lên, tải xuống các tập tin, và xem các mạng lưới với  mô-đun chẩn đoán
từ máy PC bằng cách sử dụng ProSoft Cấu hình Builder. RSLinx là không
cần thiết và người sử dụng chỉ cần một trong những địa chỉ IP và khe số.
PROFIBUS comDTM (PSW-cDTM-PDPM) được bao gồm hỗ trợ để cho phép FDT
hoặc Quản lý tài sản phần mềm kết nối.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *