Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

Công ty AIDA tham gia vào PI 

BMW và VW – 2 thành viên của nhóm AIDA của những công ty ô tô ở Đức – đã trở thành người sử dụng công nghệ tự động mới nhất tham gia vào PI. Những thành viên trực tiếp của PI có cơ hội để ảnh hưởng một cách tích cực đến vấn đề phát triển công nghệ của Profinet và Profibus và đưa những yêu cầu đặc biệt của họ vào bất kì đặc điểm kĩ thuật mới nào. Một trong những ví dụ gần đây nhất hợp tác giữa PI và AIDA là về vấn đề năng lượng Profi, nó có thể làm giảm đáng kể năng lượng sử dụng trong những hệ thống tự động và những thiết bị. PI Chairman Jörg Freitag đã nói “Người sử dụng trực tiếp là một trong những động lực mạnh nhất cho sự phát triển và sử dụng của một công nghệ”. “BMW và VW sẽ luôn là nhà cung ứng chính về lĩnh vực này và chúng tôi rất hạnh phúc chào đón họ như những thành viên”

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *