Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Công nghiệp SMT/PCM (UDTKNN)
Công cụ & máy móc

Công nghiệp SMT/PCM (UDTKNN) 

Tổng quan:

Theo luật Moore,   số lượng bóng bán dẫn sẽ có hiệu quả gấp đôi đối với vi mạch mỗi 18tháng. Điều này cho thấy rằng thiết bị điện tử ngày càng trở nên nhỏ hơn và phức tạp hơn như là cải thiện công nghệ. Đối với mạch SMT/PCB, ứng dụng giống nhau. Càng nhiều thiết bị được cần để lắp đặt và khỏang hỡ giữa các pin ngày càng thu hẹp. Do đó, khó có thể tránh phải có một sự chính xác và nhanh cho sản xuất hàng lọat.

Với giải pháp tự động công nghệ tiên tiến, hệ thống họat động dựa vào PC có thể tương thích với sự phát triển công nghệ và xu hướng tương lai.

Vi mạch in được sử dụng cho gần như ở mỗi thiết bị điện tử ngày nay, từ điện thọai di động và máy tính cá nhân trong công nghiệp và sản xuất dược phẩm. Một trong những bước đầy đủ trong việc lắp đặt Vi mạch là thay thế mối hàn. Khách hàng của chúng tôi đã đưa ra sự sáng tạo cho Vi mạch của họ với việc đặt không đúng chỗ và điểm hàn yếu ớt. Hơn thế nữa, họ đã sử dụng hai máy riêng biệt cho việc kiểm tra mối hàn 2D. Để tiết kiệm chi phì, tăng khả năng thực tế,và tăng tốc quy trình kiểm tra, khách hàng chỉ cần một máy để có thể xử lý máy và điều khiển khả năng việc kiểm tra mối hàn 3D.

Bằng việc sử dụng cùng hệ thống định dạng, nó có thể thực hiện theo sự phân chia các họat động của máy móc.

Đĩa hàn kiểm tra

Khung SMT/DIP

Máy tách PCB

Máy bào chế

Máy đảo chiều.

 

ỨNG DỤNG:

Những yêu cầu của dự án

Khách hàng của chúng tôi đã sử dụng một hệ thống lỗi thời cần phải có hai máy đắt tiền, một dành cho máy quan sát và một cho máy điều khiển. Hơn thế  nữa, hệ thống này chỉ có khả năng kiểm tra mối hàn 2D, điều này không tốt cho việc kiểm sóat tại các gốc của phần thay thế và có là nguyên nhận gây ra việc kết nối yếu ớt,  dẫn đến mạch bị lỗi và khả năng mạch lại ngắn.


Họ mong muốn được có toàn bộ hệ thống mới với các yêu cầu sau:

Họ mong muốn một máy có thể xử lý cho cả giám sát và điều khiển

Hệ thống có khả năng kiểm tra mối hàn 3D

Họ muốn môt hệ thống dựa vào PC hiệu suất cao hơn

Hệ thống cần  phải có khả năng kiểm tra chính xác cao với tốc độ điều khiển nhanh.Họ muốn một hệ thống mà cần it quản lý

Mô tả giải pháp,

Hệ thống gồm có một máy kiểm tra quang học để kiểm tra bề mặt của mạch PCB. Thiết kế trong may có hai hệ thống phụ, một dành cho họat động mạch PCB và một cho kiểm tra tổng quát chất lượng. Những hệ thốngnày làm việc độc lập trong thời gian máy cung cấp một giải pháp kết hợp

Trong ứng dụng này, họat động “đường đi” được gửi từ máy chủ đến các thiết bị. Các thiết bị giải thích đường đi và dẫn động mô tưa phụ một cách tương thích. Các thiết bị cũng chạy chương trình giám sát hỗ trợ  và có thể thực hiện một chương trình chính đã được lưu trong thẻ nhớ.

Công nghệ tiên tiến PCI-1240U được ứng dụng cho điều khiển mô men tốc độ cao, được thêm vào chương trình từ các mô tưa. Dành cho thiết kế thẻ truy xuất, thẻ truy xuất tiên tiến PCI-1751 được ứng dụng để giúp họat động mô tưa điều khiển ánh sáng khác nhau dành cho đánh giá điều mà giúp việc giám sát rõ ràng và thực tế

Có hai hệ thống phụ chạy độc lập (ứng dụng cho mối hàn tự động và giám sát tự động) với khả năng tương tác lẫn  nhau dành cho việc kết hợp mô men cho phép toàn bộ máy cung ứng thêm 20% vật liệu đầu vào. Mối nối này với một bộ xử lý thay đổi cực nhanh, cung cấp một máy tận dụng nhất điể khi có chỉ định yêu cầu sản xuất nhỏ.

KẾT LUẬN

Bằng việc kết hợp công nghệ tiên tiến PCI-1240U và thẻ PCI-1751 là một loại hiệu xuất cao, tính thực tế cao và giải pháp chi phí hiệu quả đã được thấy.  Khách hàng hiện tại đã có một máy để điều khiển giám sát tầm nhìn của máy và điều khiển mô men với khả năng giám sát mối hàng bằng 3D. Hơn thế nửa hệ thống đã cung cấp các lợi ích như sau:

    Máy giám sát mối hàng đãi in 3D
    Hệ thống giám sát cực kỳ đơn giản và chính xác cao
    Giám sát tốc độ cao
    Giao diện máy thân thiện
    Hệ thống điều khiển xử lý thống kế cung cấp danh sách lỗi trực tuyến

Mục đích chính của hệ thống điều khiển xử ly thống kê là thu thập dữ liệu liên quan đến chất lượng trong suốt quá trình sản xuất và hơn thế nửa là phân tích thống kê và phát hiện những vị vật khác thường trong quá trình sản xuất.

Công nghệ tiên tiến cung cấp một cửa hàng dịch vụ và thiết bị mô đun  đầu cuối chuyên dụng dành cho các thiết bi, mô tưa phổ biến để loại bỏ những rủi ro cho kỹ sư. Chúng tôi cũng đã tận dụng và có kinh nghiệm về hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.

Đặc điểm

Cấu trúc điều khiển mô men tập trung

Hình thành dịch vụ thuận tiện một lần cho giao diện điều k hiển mô men

Thuân lợi

Mô đun thiết bị đầu cuối chuyên dụng dành cho thiết bị và mô tưa phổ biến

Phần cứng thiết kế ổn định và biệt lập

Lợi ích

Dễ dàng tích hợp các thiết bị, mô tưa khác nhau

Tiết kiệm dây và bảo trì

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *