Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Danh mục: Công cụ & máy móc

Cụm máy phát điện diesel 

Bộ máy phát điện chạy dầu diesel vẫn là sự lựa chọn số một cho các hệ thống năng lượng khẩn cấp và dự phòng trên toàn thế giới

DYNSIM Checkout 

Trong thiết kế điều khiển nhà máy mới hoặc được nâng cấp, thường hệ
thống điều khiển an toàn là con đường nguy cơ quan trọng để hoàn thành
việc khởi động nhà máy đúng tiến độ.

Công cụ & máy móc

Công nghiệp SMT/PCM (UDTKNN) 

Theo luật Moore,   số lượng bóng bán dẫn sẽ có hiệu quả gấp đôi đối với vi mạch mỗi 18tháng. Điều này cho thấy rằng thiết bị điện tử ngày càng trở nên nhỏ hơn và phức tạp hơn như là cải thiện công nghệ. Đối với mạch SMT/PCB, ứng dụng giống nhau. Càng nhiều thiết bị được cần để lắp đặt và khỏang hỡ giữa các pin ngày càng thu hẹp. Do đó, khó có thể tránh phải có một sự chính xác và nhanh cho sản xuất hàng lọat