Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Sự kiện

Chứng nhận đầu tiên cho ProFlenergy 

Trong phần kiểm tra đặc điểm kĩ thuật Proflenergy và định nghĩa chức năng kiểm tra hệ thống cho việc cấp giấy chứng nhận đã được hoàn thành. Một loạt các sản phẩm từ những nhà sản xuất khác nhau đã sẵn sàng và những sản phẩm đầu tiên đã vượt qua những lần kiểm tra cấp giấy chứng nhận.
Tiến sĩ. Peter Wenzel, giám đốc điều hành PI Đức, đã cấp 2 giấy chứng nhận PROFIenergy đầu tiên tại SPS/IPC/DRIVES 2010. Trên hình là Uwe-Armin Ruttkamp (trái, với ET200S và những kit phát triển DK-ERTEC 200 PN IO and DK-ERTEC 400 PN IO) và Detlev Knauer với M200D nhận được giấy chứng nhận.
PROFIenergy cho phép thiết bị ngắt dễ dàng trong hệ thống mạng suốt quá trình dừng sản xuất, vì thế tránh lãng phí năng lượng. Tiêu thụ năng lượng cũng có thể được giám sát, cung cấp cơ sở cho những mục tiêu quản lý năng lượng.
Gian hàng PI tại SPS/IPC/DRIVES như tính chất là một PROFIenergy ‘pilot plant’ với sự tập trung trực tiếp vào nhưng nguyên tắc hoạt động và lợi ích người dùng. Những thiết bị mang tính PROFIenergy cũng được trình diễn.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *