Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và khu vực về các giải pháp giám sát không khí và môi trường 

Đây là buổi hội thảo giới thiệu chia sẻ kinh nghiệm của Thuỵ Điển, quốc tế và khu vực về các giải pháp giám sát không khí và môi trường cho các cơ quan chuyên ngành môi trường của các tỉnh và thành phố tại Việt Nam, góp phần xây dựng hoàn chỉnh chiến lược xanh trong môi trường
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, ông Mattias Forsberg Bí thư Thứ nhất và đại diện Tổng Cục Môi Trường, Ông Bùi Cách Tuyến Tổng Cục trưởng đã tham dự tại buổi Hội thảo này. Ngày nay vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng đặc biệt ở các nước đang phát triển do tốc độ diễn ra nhanh chóng của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá. Với mức tăng trưởng GDP hàng năm đạt trên 8%, Việt nam đang đối mặt với hiểm hoạ ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện nay, Việt Nam đã có 223 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, phân bố trên 58/63 tỉnh thành phố của cả nước. Việc hình thành các KCN đã tạo ra động lực to lớn cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở từng địa phương, tạo ra vô vàn cơ hội việc làm cho người lao động và cải thiện thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của các KCN cùng với việc đầu tư thiếu đồng bộ các hệ thống giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đã và đang gây ra những hiểm hoạ ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường đất đai, nguồn nước và không khí, trong đó, ô nhiễm môi trường không khí có tác động xấu trực tiếp đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh về đường hô hấp, là tác nhân gây ung thư, biến đổi gen, v.v.. và các tác động khác đến hệ sinh thái và biến đổi khí hậu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, Việt Nam đã và đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giải quyết vấn đề này. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát, theo dõi chất lượng không khí và ô nhiễm tại các khu công nghiệp và đô thị, Tổng cục Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển trong việc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và khu vực về các giải pháp giám sát không khí và môi trường do công ty Tân Tiến tổ chức vào ngày 02 tháng 12 tại Hà Nội.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *