Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Cảm biến quang phát xạ LUT8/9
Điện-Điện tử

Cảm biến quang phát xạ LUT8/9 

Giải pháp tiêu chuẩn thân thiện với người dùng: Cảm biến quang phát xạ LUT8

• Hiệu chỉnh độ nhạy dễ dàng với 8 cấp độ
• Giám sát quá trình liên tục : hiển thị cường độ của phát xạ thông qua bộ chỉ báo biểu đồ thanh
• Thấu kính có thể thay đổi được tùy thuộc vào khoảng cách quét làm gia tăng độ linh hoạt
• Độ tin cậy cao: bổ sung thêm bộ lọc quang học để khử nhiễu từ môi trường
• Kết nối bằng cáp quang
• Tín hiệu ra tương tự

Kỷ nguyên mới trong việc dò tìm các vật thể “ không thể thấy” và các điểm phát sáng

Giải pháp với khả năng nối kết các I/O và khoảng cách dò tìm dài hơn: Cảm biến quang phát xạ LUT8

• Hiệu chỉnh độ nhạy thông qua lập trình hoạt bằng tay với +/–
• Giám sát quá trình liên tục và dễ dàng tham số hóa thông qua các I/O liên kết
• Khoảng cách quét lên đến 250mm
• Giám sát quá trình liên tục: hiển thị cường độ của phát xạ thông qua bộ chỉ báo biểu đồ thanh.
• Độ tin cậy cao: bổ sung bộ lọc quang học để khử nhiễu từ môi trường.
• Độ nhanh hoặc độ phân giải cao. Chế dộ chính xác sẽ được lựa chọn cho mỗi ứng dụng
• Kết nối bằng cáp quang
• Tín hiệu ra tương tự

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *