Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Các Plugframe của PROFINET với khả năng đẩy
Tự động hóa

Các Plugframe của PROFINET với khả năng đẩy 

Plugfests PROFINET ở Đức

Vào ngày 21-22 tháng 2, Plugin PROFINET đầu tiên với trọng tâm đặc biệt về Tính sẵn sàng cao đã diễn ra tại Đại học Kỹ thuật Ứng dụng (OTH) Amberg ở Đức. Trọng tâm chính là thử nghiệm các thiết bị PROFINET của các nhà sản xuất khác nhau cung cấp sự kế thừa hệ thống, tức là hỗ trợ lớp ứng dụng PROFINET “Tính sẵn sàng cao”. Bên cạnh các bài kiểm tra khả năng tương tác truyền động điển hình giữa các bộ điều khiển và các thiết bị, các nhà sản xuất tham gia có khả năng có các thiết bị của họ được kiểm tra bằng mẫu thử nghiệm Chứng nhận Độ sẵn sàng cao đã được phát triển mới. Thử nghiệm chứng nhận chất lượng cao PROFINET sẽ được giới thiệu cùng với Gói thử nghiệm PROFINET mới tại Hội chợ Hanover vào tháng 4 năm 2018.
Một PROFINET Plugfest khác dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 6 tại Đức. Đây sẽ là Plugfest ‘chung’, tức là không tập trung vào tính sẵn sàng cao. Mời các bạn tham dự.
PROFINET Plugfest tại Mỹ: Khảo sát …
Một cuộc khảo sát gần đây về các nhà sản xuất thiết bị, các nhà cung cấp giải pháp và các nhà sản xuất thiết bị cơ sở hạ tầng đã chỉ ra mong muốn có một PROFINET Plugfest tại Hoa Kỳ. Dựa trên phản hồi ban đầu, Plugin PROFINET của Bắc Mỹ sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm 2018. Để biết thêm chi tiết xin theo dõi tiếp các kỳ tạp chí xuất bản.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *