Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Cảm biến thời gian bay laser tầm xa
Tự động hóa

Cảm biến thời gian bay laser tầm xa 

Bộ cảm biến LTF Series hiệu suất cao phát hiện các mục tiêu không phụ thuộc vào màu sắc, vật liệu hoặc độ bóng từ 24 m trở lên, thẳng hoặc ở góc.

• Đầu ra rời rạc tương tự và rời rạc hoặc kép cho ứng dụng đo lường và phát hiện
• Sự kết hợp tốt nhất giữa các phạm vi, tính lặp lại và độ chính xác cho phép phát hiện mục tiêu đáng tin cậy và đo khoảng cách chính xác hơn
• Hiển thị hai dòng, tám ký tự và nút bấm lập trình để dễ dàng thiết lập, xử lý sự cố và đo khoảng cách thời gian thực
• Ngõ vào IP67 bền, khả năng chống lại ánh sáng xung quanh cao và hiệu suất ổn định trên khắp nhiệt độ cung cấp hiệu năng đáng tin cậy trong môi trường đầy thách thức
• Các tùy chọn nâng cao, bao gồm bộ đếm thời gian trễ, chế độ đo lường kích hoạt tiên tiến và tránh chéo.
Có sẵn trong các mô hình với giao tiếp IO-Link cho phép cấu hình từ xa và giám sát và đơn giản hóa dây, bảo trì phòng ngừa, và thay thế thiết bị.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *