Nhận bản tin Online
Bài viết mới
30 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Bộ Sách hướng dẫn PROFIBUS Planning đã được hoàn thành
Khoa học & công nghệ

Bộ Sách hướng dẫn PROFIBUS Planning đã được hoàn thành 


Ba tập hướng dẫn hỗ trợ lắp đặt và vận hành nhà máy!

Karlsruhe, Germany: Với ba phần hướng dẫn cài đặt, PI ( PROFIBUS & PROFINET International ) đang cung cấp sự hỗ trợ đến đối tượng là các nhà sản xuất và các kỹ sư sử dụng máy móc cho dự án, sự cài đặt và các hoạt động đang thực thi, Thông qua các kế hoạch chính xác và việc cài đặt cẩn thận, người vận hành có thể trách vô số các lỗi từ việc mới bắt đầu.
Hai tập đầu tiên của bộ sách ( ‘ Cabling and Assembly Guideline’ and ‘ Commissioning Guideline’) đã được xuất bản bằng tiếng Đức và tiếng anh. Việc phát hành PROFIBUS Guideline for Planing, PI đem đến cho người vận hành với một tài liệu tổng quan dễ sử dụng chứa toàn bộ các thông tin thích hợp cho dự án hệ thống PROFIBUS.
Sách hướng dẫn này được hướng đến những người sử dụng hệ thống PROFIBUS trong nhà máy. Tập này bao gồm các thông tin cho PROFIBUS DP và PROFIBUS PA. Độc giả được hướng dẫn theo từng bước một cách có cấu trúc. Thêm vào đó cung cấp sự hỗ trợ cho việc xác định kết nối mạng của nhà máy. Sách hướng dẫn còn bao gồm các lựa chọn kiểu cáp và các đầu nối. Thông tin được truyền trên đường dây truyền tải sử dụng cáp đồng tốt như cáp quang. Sách hướng dẫn còn chứa các mẹo cho việc xác định thời gian chu kỳ bus và thông tin về bọc cách điện và nối đất hệ thống PROFIBUS như là một tài liệu mẫu cho dự án và tư liệu các nhà máy.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *