Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Bộ phần mềm Simatic Step 7 V11 lập trình cho các bộ điều khiển dòng Simatic
Tự động hóa

Bộ phần mềm Simatic Step 7 V11 lập trình cho các bộ điều khiển dòng Simatic 

Bộ phận Tự động hóa Công nghiệp của Siemens vừa đưa ra gói phần mềm mới Simatic Step 7 V11 lập trình cho tất cả các bộ điều khiển, từ Simatic S7-1200, S7-300 và S7-400 tới các bộ điều khiển dựa trên nền máy tính PC với Simatic WinAC. Phần mềm Simatic Step7 V11 là gói phần mềm được tích hợp trong khái niệm TIA portal (phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm lập trình cho các hệ thống tự đông hóa và truyền động điện), với các trình soạn thảo như S7-SCL, S7-Graph, LAD, FBD và STL được phát triển hoàn toàn mới. Với các chức năng mới giúp cho việc lập trình hiệu quả hơn qua cơ chế kéo – thả, tăng tính trực quan trong khi lập trình. Điều đó giúp cho thời gian lập trình được rút ngắn, tăng độ chính xác của bài toán tự động hóa. Phần mềm Simatic Step 7 V11 được tối ưu hóa trình duyệt SCL cho S7-300/400, đối với S7-1200 thì việc có sẵn trình soạn thảo SCL cũng là một ngôn ngữ lập trình thứ 3 cho bộ điều khiển này, các hàm mới của ngôn ngữ LAD và FBD với S7-1200 cũng như chức năng an toàn sau này.

Phần mềm mới Simatic Step 7 V11 được phát triển để cấu hình, lập trình và chẩn đoán lỗi hệ thống cho tất cả các bộ điều khiển nằm trong họ Simatic. Do phần mềm Simatic Step 7 V11 mang tính hướng đối tượng, quản lý dữ liệu tập trung trong TIA portal, nên việc thay đổi dữ liệu ứng dụng trong một dự án sẽ được tự động cập nhật cho tất cả các thiết bị như bộ điều khiển và các màn hình vận hành. Việc truy cập dữ liệu một lần vào duy nhất một vị trí tăng khả năng hiệu dụng trong quá trình lập, cải thiện chất lượng dự án và giảm các lỗi có thể xảy ra.

Tất cả các thiết bị phần cứng được cấu hình và kết nối mạng hoàn toàn trực quan qua “Device and Network View”. Các bộ điều khiển, thiết bị giao diện người máy, thâm chí cả máy tính PC cũng có thể được kết nối mạng một cách dễ dàng, trực quan tại đây. Trong chế độ trực tuyến, các thông tin chẩn đoán lỗi đều được hiển thị.

Phần mềm Simatic Step 7 V11 có các phiên bản Step 7 Basic V11 để lập trình cho bộ điều khiển S7-1200 và phiên bản Step 7 Professional V11 để lập trình cho tất cả các bộ điều khiển họ Simatic bao gồm cả S7-1200. Trong 2 phiên bản trên đều bao gồm phần mềm Simatic WinCC Basic V11 để lập trình cho màn hình Basic panels. Với phần mềm Step 7 V11 Professional, có gói lựa chọn PID Professional V11 để cấu hình bộ điều khiển, phiên bản trước bao gồm 2 lựa chọn là Standard PID PID Control và Modular PID Control. Cũng như lựa chọn Easy Motion Control và Step 7 Safety V11 để lập trình cho bộ điều khiển Fail-safe (F-CPUs). Các lựa chọn của phần mềm Step-7 V5.5 như SCL, Graph, PLCSim, DocPro và Teleservice đều được tích hợp sẵn trong phần mềm Step 7 Professional V11 và không yêu cầu thêm bất cứ giấy phép nào.

Các dự án tự động hóa hiện tại có thể được tái sử dụng: việc chuyển đổi cấu hình phần cứng và mã nguồn cho tất cả năm ngôn ngữ lập trình S7-SCL, S7-Graph, LAD, FBD và STL đều được thực hiện với phiên bản Simatic Step 7 V11.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *