Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Bộ lọc loại PR-BW 100-FC
Nước

Bộ lọc loại PR-BW 100-FC 

PR-BW 100-FC là một loạt các bộ lọc để lọc tinh các chất lỏng. Thiết kế của nó dựa vào loại hình cầu PR-BW 100 và đặc biệt mạnh bởi các “ phần tử lọc tích cực”. Những phần tử này có kích thước lỗ từ 50 đến 1,000 µm. TAPROGGE đưa lọc tinh vào các khu vực mà trước đây không thể thực hiện được: 12000 m3/h có thể thực hiện được với PR-BW 100-FC. Điều này mở ra khả năng mới đổi để lọc tinh, đặc biệt đối với các vòng tuần hoàn nước làm mát một lần hoặc tuần hoàn. Đặc biệt bộ lọc có chức năng bảo vệ hệ thống khỏi các ấu trùng vẹm – một nhiệm vụ quan trọng để chống lại các nguy cơ tiềm tàng.
Lĩnh vực áp dụng:
• Hoạt động trong nước biển, nước lợ, nước sông để bảo vệ khỏi các cáu cặn bẩn cho các vật thể được lắp đặt như: ống, tấm, các bộ trao đổi nhiệt.
• Ứng dụng đặc biệt: Bảo vệ các thiết bị khỏi ấu trùng vẹm, bằng cách tách các ấu trùng này trong nước biển và nước ngot – cụ thể: vẹm vằn và ngao dầu.
• Lọc tinh các dòng nước làm mát chính và phụ ở các mạch hở
• Lọc tinh nước ở tháp làm mát
• Ứng dụng trong lọc dòng thành phần
• Dùng để lọc sơ bộ và lọc cuối trong quá trình lọc tinh ở các vòng tuần hoàn nước trong công nghiệp.
• Lọc sơ bộ trong lọc nước uống
• Lọc sơ bộ trong lọc màng (MF / UF / NF / RO)
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Esaco Vietnam
17 – Tran Quoc Thao St, Dist 3, HCMC
Phone: +84 8 39305080
Fax: +84 8 39303102
www.esacocorp.com

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *