Nhận bản tin Online
Bài viết mới
22 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Điện-Điện tử

Bộ giám sát I20 

• Tốc độ giám sát cao
• Giám sát đa mặt
• Dễ dàng cài đặt với cấu hình PC
• Ghi chú, phân tích dành cho điều khiển sản xuất
• Mạng công nghiệp Ethernet dành cho cấu hình và giám sát toàn bộ hệ thống mạng
• Có thể trao đổi thấu kính được
• Đầu ra bằng một biểu thức lô zgíc

Ví dụ ứng dụng:

Đóng gói
• Vị trí dán nhãn trên chai, thùng cat tông….
• Vạch mã ngày
• Gíam sát cột – thể hiện, vị trí, chiều cao, tính nguyên vẹn hoặc hư hại
• Đóng gói dạng phồng đều bằng viên trong gói phòng….
• Đóng gói dạng mềm tất cả các thứ được đặt bên trong
• Điều khiển mực chất lỏng nơi mà không đo thể tích
• Vị trí không đồng bộ
• Chọn lọc đặc điểm của vật
Lắp ráp linh kiện nhỏ
• Giám sát chậu tiếp liệu
• Xác định một phần dây chuyền trước khi đến trạm kế tiếp
• Xác định chính các loại dây chuyền sản xuất đa năng
• Giám sát bề mặt để loại bỏ hư hại
• Loại bo trên vật

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *