Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Bộ ghi dữ liệu nhúng
Tự động hóa

Bộ ghi dữ liệu nhúng 

National Instruments cung cấp các bộ ghi dữ liệu nhúng lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp cần giải pháp độc lập. Những bộ này kết hợp với một bộ điều khiển thời gian thực nhúng để hoạt động độc lập, một khung chắc chắn và các mô đun I/O để kết nối với bất kỳ cảm biến tương tự hay số nào. Các mô đun I/O cho việc đo lường từ bất kỳ loại cảm biến và tín hiệu nào như gia tốc kế, microphone, thiết bị đo biến dạng, cảm biến tải trọng, cảm biến áp suất, cặp nhiệt điện, nhiệt kế điện tử, RTD, dòng điện, điện áp và các bộ mã hóa số học. Bạn có thể lập trình và tùy chỉnh tất cả các bộ ghi dữ liệu NI với công cụ đồ họa LabVIEW NI dễ sử dụng, bao gồm các tính năng như phân tích/ xử lý tín hiệu, lọc kỹ thuật số, ra quyết định và ghi. Bạn cũng có thể sử dụng màn hình cảm ứng với bộ ghi dữ liệu nhúng để thêm một bản giao diện người dùng cho bộ ghi của bạn. NI cung cấp loại ghi dữ liệu nhúng: bộ ghi dữ liệu dễ dàng lập trình, tốc độ thấp và một bộ linh hoạt, tốc độ cao.
Cảm biến và phương tiện/ mạng công nghiệp (bên thứ ba) – gia tốc kế, microphone, thiết bị đo biến dạng, cảm biến tải trọng, cảm biến áp suất, cảm biến tiệm cận, cập nhiệt điện, nhiệt kế điện tử, RTD, mô men xoắn, dòng, áp, RPM
Các mô đun I/O – kết nối sẵn, chuyển đổi tương tự – số, cách điện, 0 đến 20 mA, lên đến 60 V, tín hiệu điều hòa( lọc, khuếch đại, cầu,..), 12/24/48 V sốl, 5 V /TTL số
Bộ điều khiển nhúng và khung – có sẵn và lưu trữ các thiết bị khác (CompactFlash hoặc kỹ thuật số an toàn), ghi dữ liệu và xử lý nhúng, I/O đồng bộ, kết nối giao tiếp người máy thông qua cổng Ethernet và cổng nối tiếp.
Giao diện người – máy (HMI) – kết nối trực tiếp đến bộ ghi dữ liệu nhúng.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *