Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Bộ điều khiển ETHERNET Mới,  Hỗ trợ phương tiện truyền thông dự phòng
Thiết bị công nghiệp

Bộ điều khiển ETHERNET Mới, Hỗ trợ phương tiện truyền thông dự phòng 

Bộ điều khiển ETHERNET MR mới của WAGO cho phép truyền thông hai hướng hiệu lệnh qua hai cổng mạng, cho phép một dự phòng hoặc hai mạng độc lập bằng đặt địa chỉ. Chức năng này làm phạm vi cho các ứng dụng mới với giá cạnh tranh.

Cơ sở hạ tầng dự phòng đang đóng một vai trò ngày càng tăng, đặc biệt là trong các ứng dụng đòi hỏi có mạng và hệ thống cao (ví dụ, các ứng dụng trong ngành đóng tàu). Bộ điều khiển lập trình 750-882 ETHERNET MR hỗ trợ các mạng dự phòng thông qua hai cổng mạng độc lập. Dự phòng là phần phân bổ cho các chương trình ứng dụng của bộ điều khiển Ethernet mới, làm giao thức đặc biệt hoặc thiết bị chuyển mạch không cần thiết. Nếu các đường truyền thông bị suy yếu qua cổng 1 (ví dụ, lỗi đường dẫn, thiết bị chuyển mạch hoặc máy chủ), đường truyền thông dự phòng có thể được sử dụng qua cổng 2. Điều này được thực hiện như mỗi cổng Ethernet có địa chỉ MAC của nó, chỉ định một địa chỉ IP. Bộ điều khiển được giải quyết bằng cách sử dụng các địa chỉ IP khác nhau, cho phép truy cập đồng thời cho cả hai mạng. Nếu không yêu cầu mạng dự phòng, Bộ điều khiển Ethernet MR cũng có thể đặt địa chỉ hai mạng riêng biệt (ví dụ, trao đổi dữ liệu giữa hai máy hoặc giữa một máy và máy tính văn phòng).

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *