Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Bộ điều khiển 16-bit IA 186/188 EB
Điện-Điện tử

Bộ điều khiển 16-bit IA 186/188 EB 

Một vài thiết bị Innovasic có sẵn các đặc điểm như tương thích về chân cắm, thay thế tín hiệu nhiễu là linh kiện có thể sử dụng chung các phần mềm của các linh kiện gốc khác. Với sự kéo dài tuổi thọ của các IC được dùng để thay thế những linh kiện đang tồn tại cũng như những thiết kế mới, những linh kiện là những bộ phận quan trọng trong các thiệt bị tự động hóa công nghiệp, hệ thống vận tải, nhạc cụ, và thiết bị y tế…
Những thiết bị này đều hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ của môi trường công nghiệp. Tất cả các Ics Inovasic được bảo đảm để nẩng cao tuổi thọ thiết bị của bạn.
Những đặc điểm quan trọng
• Tương thích chân cắm với thiết bị Intel® 80C168/188EB.
• Same Integrated Feature Set và Instruction Set giống như thiết bị của Intel®.
• Tần số hoạt động 50MHz ở 5V, 32MHz ở 3.3V.
• Nhiệt độ hoạt động từ -40oC đến +85oC.
• Availavble cho tuổi thọ sản phẩm của bạn.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *