Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Bộ chuyển đổi MOXNET
Thiết bị công nghiệp

Bộ chuyển đổi MOXNET 

MoxNET Switch là một bộ chuyển đổi Ethernet với 8 cổng RJ45 với một chế độ cáp quang tùy chọn. (Bộ chuyển đổi MoxNET MX606-3403 không có tùy chọn này). Tất cả các cổng RJ45 hỗ trợ tốc độ 10/100Mbps và kênh truyền tự động kép full/half. Cổng sợi là một cổng 100BASE-LX10 kép. Bộ chuyển đổi có SRAM 128k byte được dùng để đệm dữ liệu khung Ethernet từ mọi cổng. Nó hoạt động ở chế độ lưu trữ và chuyển tiếp.

Thiết bị giao tiếp MOX : MX606-3401 và MX606-3403

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *