Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Sự kiện

Belden gia nhập UNIFE cùng với các mặt hàng có thương hiệu của công ty 

Belden đã được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội đường Sắt Châu Âu UNIFE,với hơn 90 nhà chế tạo tàu lửa, công nghệ điều khiển, thiết bị an toàn và xây dựng cơ sở hạ tầng. là hội viên với toàn bộ sản phẩm và tất cả các thương hiệu của mình (bao gồm Hirschmann™ and Lumberg Automation™).

Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên của UNIFE là Tiêu chuẩn công nghiệp đường sắt quốc tế (IRIS). Năm ngoái, mạng ethernet công nghiệp và các sản phẩm tự động hóa của Hirschmann™ đã được công nhận theo tiêu chuẩn trên. “Tất cả các thành viên của UNIFE đã trở thành một phần của ngành công nghiệp đường sắt châu Âu”,theo lời ông Michael Abel-quản lý thị trường vận tảicấp cao ở Belden, ông nhấn mạnh rằng công ty phải đi đâu đầu và giữ vai trò chủ đạo trong việc đề xuất ra những tiêu chuẩn mới từ khi bắt đầu. Ông cũng nói rằng: “ Mục tiêu của chúng ta là đưa ra các giải pháp thật hoàn hảo để kết hợp một cách tốt nhất các sản phẩm từ nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều công nghệ khác nhau, kết hợp các công nghệ đó lại để đáp ứng được những yêu cầu xác thực của ngành công nghiệp đừng sắt, và tạo ra nhiều lợi ích cho khách hàng của chúng ta.”

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *