Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Khác

Bài báo cáo mới Esco cung cấp tư liệu về kết qủa kiểm tra đặc tính của chất thay thế chảy xuống buồng 

Singapore ngày 8 tháng 3 năm 2010, Esco công bố xuất bản bài báo mới cung cấp thông tin về những kết quả kiểm tra đặc trưng của chất thay thế của Pharmacon(TM) Downflow Booths, theo hướng dẫn của Good Practice về định giá hiệu suất chứa hạt của thiết bị duợc được xuất bản bởi International Society cho công nghệ dược phẩm (ISPE)

Một bộ kiểm nghiệm toàn diện bao gồm kiểm tra tính toàn vẹn bộ lọc, dòng xuống, dòng khí rò, cường độ ánh sáng và mức độ tiếng ồn được thực hiện để xác minh hiệu quả của buồng Esco Pharmacon Downflow. Hiệu suất Booth được đưa vào ngành công nghiệp và tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Một thử nghiệm bột thay thế liên quan đến việc chuyển đổi thủ công 25kg lactose đã được thực hiện sau đó, theo ISPE Good Practice Guidelines.
Nhiều vị trí lấy mẫu không khí được đặt chiến lược tại khu điều hành hơi thở, bên trong và bên ngoài buồng. Phòng thí nghiệm phân tích bản lấy mẫu chỉ ra rằng tính năng buồng tuyệt vời với tất cả các địa điểm lấy mẫu, bao gồm các khu điều hành hơi thở, theo tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận là 100 μg/m3

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải bài báo này ở địa chỉ : http://www.escoglobal.com/resources/pdf/DFB_surrogate_powder_test.pdf

Downflow Booths cung cấp phương pháp ngăn chặn với vận tốc khí cao để bắt kịp các thành phần bụi nhỏ lơ lửng. Downflow Booths là những thiết bị linh hoạt có thể :• sử dụng để kiểm soát rủi ro bị chiếu xạ đến các vật liệu nguy hiểm cháy cho các thiết bị và quá trình khác nhau • nâng cao thực hành cGMP .

Về Esco
Từ năm 1978, Esco đã nổi lên dẫn đầu trong phát triển các giải pháp môi trường kiểm soát, phòng thí nghệm và thiết bị lau phòng. Các sản phẩm được bán trên hơn 100 đất nước bao gồm sự không khí, tủ sinh học an toàn, buồng dòng chảy, tủ thông gió không ống dẫn, lồng ấp thí ngiệm, buồng sấy thử nghiệm, tủ PCR, máy đo nhiệt độ, cân trọng lượng.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *