Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

Avantha Power chọn Rockwell Automation để tối ưu hóa nhà máy 

MILWAUKEE, March 24, 2011 — Avantha Power, thuộc tập đoàn Avantha Group, một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu thế giới ở Ấn Độ, đã chọn Rockwell Automation (NYSE:ROK) là nhà cung cấp thiết bị tự động hóa cho các ứng dụng trong nhà máy trong vòng ba năm tới, với tổng vốn được ước tới 2,5 tỉ đô la cho phép Avantha Power trang bị phần điều khiển toàn bộ hệ thống BOP, nâng cao việc tối ưu hóa nhà máy cũng như giảm chi phí vòng đời cho sản phẩm.
Theo lời giải thích của Randy Selecky, giám đốc năng lượng, Rockwel Automation “Avantha Power đang thực hiện mục tiêu để tiến đến công suất lắp đạt gần 4000MW của lưới điện trong 5 năm tới, vì thế,hiện đại hóa và tin cậy là mục tiêu hàng đầu.” “ Bằng cách chuẩn hóa hệ thống BOP trên một nhà máy , hệ thống điều khiển mở đã chứng minh rằng, các thiết bị của Avatha Power có thể giảm thời gian bảo trì và đi kèm với điều này là cải thiện được độ linh hoạt của hệ thống”.
Hệ thống Rockwell Automation Integrated Architecture sẽ giám sát và điều khiển 9 ứng dụng BOP, bao gồm xử lý than đá, xử lý tro, máy nghiền bột, hệ thống xử lý nước và bảo vệ lửa, 2 dự án nhà máy nhiệt điện của công ty, mỗi dự án sẽ là 2 nhà máy 600MW được xây dựng ở Raigrh, Chattisgarh, và Jabapur, Madhaya Pradesh, India.
“Hệ thống Inegrated Architecture có thể dễ dàng vận dụng giống nhau cho hai nhà máy, giảm thời gian lắp đặt” theo lời của Janmejava Mahapatra, trưởng phòng Intrumentation và control, Avantha Power. “Chúng ta chỉ cần đào tạo người vận hành một hệ thống điều khiển cho toàn bộ các ứng dụng BOP của chúng ta. Thêm vào đó, hệ thống sẽ có được sự quản lý đơn lẻ, trung tâm điều khiển sử dụng mạng EtherNet/IP để truyền thông dữ liệu trong nhà máy”.
“Tác dụng của hệ thống tích hợp BOP nhiều hơn bất kỳ hệ thống không tích hợp là luôn có khuynh hướng cải tiến trong toàn bộ ngành công nghiệp điện năng ở Ấn Độ.” Theo lời của Partha Bhaumik, giám đốc công nghiệp năng lượng, Rockwell Automation Ấn Độ.” “Chiến lược điều khiển của hệ thống tích hợp BOP của Avantha Power giúp họ đạt được việc khởi động và vận hành nhà máy linh hoạt hơn.”
Hai dự án năng lượng xanh sẽ bắt đầu cung câp điện trong 18 tháng bắt đầu từ tháng 3 năm 2012 “Giảm toàn bộ độ phức tạp của hệ thống với Rockwell Automation giúp những nỗ lực của chúng ta sẽ đạt được.”

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *