Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Automated Test Outlook 2011
Đo lường

Automated Test Outlook 2011 

Automated Test outlook là một cách nhìn toàn diện về công nghệ chủ chốt và đây cũng là các phương pháp tương tác đến ngành công nghiệp kiểm tra và đo lường.

Dự đoán tương lai là việc khó khăn. May mắn thay, chúng ta đã loại ra một mạng lưới rộng lớn về các yếu tố đầu vào mà chúng tôi sử dụng để đi đến các xu hướng tương lai. Với vai trò là một nhà cung cấp công nghệ thử nghiệm cho hơn 30.000 công ty trên toàn thế giới mỗi năm, chúng tôi đã nhận được một loạt các thông tin phản hồi từ các ngành công nghiệp và các nhà địa lý. Chính điều này đã tạo ra một cơ sở rộng lớn cho việc làm giàu thêm các dữ liệu mang tính định lượng và định tính.

“ Các công ty điện tử đang nổi lên từ cuộc Đại Suy Thoái với một danh mục các sản phẩm mới có hiệu suất cao hơn và chi phí thấp hơn. Automated Test Outlook là nguồn lực cho các tổ chức thử nghiệm trong việc tìm kiếm để đầu tư vào các thế hệ công nghệ kế tiếp và đồng thời là phương pháp để kiểm tra các sản phẩm đổi mới này.” _Alex Darven, Chief Operating Officer, National Instrucment nói.

Chúng tôi luôn cập nhật các xu hướng công nghệ mới thông qua việc nghiên cứu nội bộ và các hoạt động phát triển. Là một công ty công nghệ điều khiển, hàng năm chúng tôi đã đầu tư hơn 16 % vốn của mình vào R&D. Nhưng công ty chúng tôi tập trung vào công nghệ thương mại vận chuyển cũng như vào các ngành công nghiệp kiểm tra và đo lường, Chúng tôi chấp nhận việc đầu tư vào R&D sẽ bị ảnh hưởng nhiều lần hơn trong các công nghệ thương mại. Vì vậy, chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ, chiến lược với các nhà cung cấp. Chúng tôi tiến hành trao đổi công nghệ định kì sáu tháng với các nhà cung cấp chính, bao gồm việc xây dựng các công nghệ PC, chuyển đổi dữ liệu và các thiết bị phần mềm để có được tầm nhìn của họ về công nghệ sắp tới và cách mà các nhà cung cấp này đã đầu tư tiền của họ vào việc nghiên cứu này. Chúng tôi cũng có một chương trình học tập tích cực bao gồm các nghiên cứu được tài trợ trên tất cả các ngành kỹ thuật tại các trường đại học trên thế giới. Các dự án này cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn nữa vào các hướng công nghệ thường vượt xa hơn các hướng thương mại hóa.

Và cuối cùng, chúng tôi tạo điều kiện cho hội đồng tư vấn mỗi năm, nơi mà chúng tôi cùng với các nhà lãnh đạo từ các phòng kỹ thuật kiểm tra mang lại các buổi thảo luận xu hướng phát triển và chia sẻ các cách thức thực hành tốt nhất. Các hội đồng này bao gồm các nhà đại diện từ mỗi ngành công nghiệp lớn và các khu vực ứng dụng – từ thử nghiệm máy bay chiến đấu đến các điện thoại thông minh mới nhất, đến các thiết bị cấy ghép y tế. Việc đầu tiên của các diễn đàn, Automated Test Customer Advisory Board phải tập trung toàn cầu và đây đã là năm thứ 11. Chúng tôi cũng tiến hành các cuộc họp khu vực, gọi là Hội đồng Tư vấn Khu vực, trên toàn thế giới. Hàng năm, các sự kiện này cũng bao gồm hơn 300 nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu tham gia vào việc phát triển các hệ thống kiểm tra tự động.

Automated Test Outlook Topics Over the Past Six Years

Chúng tôi đã cấu trúc triển vọng này thành 5 loại ( xem hình trên ).Trong mỗi thể loại chúng tôi làm nổi bật một xu thế chính mà chúng tôi tin rằng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các thử nghiệm tự động trong khoảng 1 đến 3 năm tới. Chúng tôi cập nhật các xu hướng trong các loại này mỗi năm để phản ánh những thay đổi trong công nghệ hoặc những thay đổi không ngừng của thị trường. Thậm chí chúng tôi sẽ chuyển mục nếu những thay đổi xảy ra là đủ quan trọng để đảm bảo nó. Cũng như với các cuộc hội thoại của chúng tôi về những xu hướng này, chúng tôi hy vọng rằng hội thảo Automated Test Outlook sẽ là một cuộc hội thảo hai chiều. Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về sự thay đổi công nghệ của ngành công nghiệp, để chúng tôi có thể tiếp tục tập hợp các thông tin phản hồi của bạn để làm cho Automated Test Outlook ngày càng phát triển hơn.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *