Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Áp kế chính xác – DPI 150
Đo lường

Áp kế chính xác – DPI 150 

DPI 150 là một áp suất kế kỹ thuật số có độ chính xác và tính kinh tế cao. Nó có thể đo áp suất trong các phạm vi khác nhau từ mức thấp 0 đến 10 lên đến 3000 psi (25 mbar to 200 bar) và cung cấp độ chính xác 0.01% ở nhiệt độ 18°C to 28°C. Với phạm vi cao hơn, PI 150 hỗ trợ các mô đun áp suất bên ngoài có thể đo áp suất trong phạm vi đến 10.000 psi (700 bar). Nó có thể tích hợp vào PC hoặc hoặc hệ thống thu nhận dữ liệu thông qua giao tiếp RS-232 hoặc chuẩn IEEE-488 ( tuỳ chọn). DPI 150 là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao của chỉ báo áp suất. Đối với các ứng dụng mà chỉ cần độ chính xác của thước đo áp suất, có thể tham khảo bộ chỉ báo thước đo áp suất chính xác DPI 142 .

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *