Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Anybus Wireless Bridge
Thiết bị công nghiệp

Anybus Wireless Bridge 


Anybus Wireless Bridge cung cấp 1 kết nối không dây Bluetooth™ hoặc WLAN giữa các cấu đặt mạng Ethernet công nghiệp. Đây là ý tưởng cho việc truyền thông qua các khu vực nguy hiểm, các vị trí khó đạt tới hoặc với những lắp đặt di chuyển nơi mà cáp không mong muốn.
Anybus Wireless Bridge cho phép các thiết bị dựa trên Ethernet công nghiệp được lắp đặt với công nghệ không dây và làm cho nó có khả năng kết nối các giao thức như Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP,…với khoảng cách 400m trở lên.

Anybus Wireless Bridge đặc biệt phù hợp cho những vị trí lắp đặt di động, xoay chuyển và tạm thời nơi cần thay thế cáp Ethernet bằng kết nối không dây miễn phí bảo trì hoặc kết nối với mạng LAN không dây.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *