Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

ABB hoàn thành việc mua lại K-TEK 

Sự tích hợp của máy đo lường được kỳ vọng đưa vào thị trường nước và dầu khí.
tại Houston, Texas, ABB đã công bố đây là ngày hoàn thành việc mua lại Prairieville, công ty Louisiana K-TEK, đây là 1 phần của bộ phận kinh doanh sản phẩm thiết bị đo lường trong ngành tự động hóa quá trình của ABB.
Với hơn 350,000 công trình lắp đặt từ năm 1975, K-TEK đứng đầu trong công nghệ phát hiện mức. Hoạt động này đòi hỏi hơn 250 nhân viên tài giỏi ở Trung Quốc, Hà Lan, Ấn Độ và Nam Phi.
Veli-Matti Reinikkala đứng đầu bộ phận tự động hóa quá trình của ABB chú ý đến vị trí lãnh đạo của K-TEK trong công nghiệp dầu khí nơi mà ABB đặt nền tảng rộng lớn. Ông cho biết : “sự thu nhận này sẽ cung cấp cho khách hàng thường xuyên của chúng tôi trong các ngành công nghiệp xử lý nước, dầu khí và các ngành công nghiệp khác với công nghệ cảm biến và thiết bị đo kiểm cạnh trước mở rộng”. “chúng tôi thấy rất nhiều tiềm năng cho hiệp lực giữa phạm vi mở rộng đạt được của ABB và hướng đến các ngành công nghiệp khác, và công nghệ phát hiện mức sâu sắc của K-TEK”
Trong chiến lược của ABB để tiếp tục những cơ hội phát triển bổ sung cho sự đầu tư các sản phẩm, công nghệ và phạm vi của công ty.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *