Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

500 sản phẩm PROFINET hiện trực tuyến
Khoa học & công nghệ

500 sản phẩm PROFINET hiện trực tuyến 

Sự phát triển tiếp theo của PROFINET và PROFIBUS đánh dấu bởi số lượng lớn các sản phẩm được cập nhật mới hiện đang hoạt động thông qua sự chỉ dẫn sản phẩm trực tuyến của PI. Với hơn 2,100 thiết bị và dịch vụ PROFIBUS và khoảng 500 PROFINET bao gồm chức năng tìm kiếm nhanh, dễ dàng định vị loại sản phẩm và công nghệ. Bạn có thể giới hạn sự tìm kiếm chỉ cho sản phẩm hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm đầy đủ nếu bạn biết rõ tên sản phẩm, hoặc muốn nhập những từ khóa đặc biệt.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *