FUSION – hệ thống quản lý nhiên liệu Diesel
Hệ thống FUSION là 1 hệ thống quản lý và đảm bảo nhiên liệu hàng hải đươc xây dựng có mục đích cao cấp nhằm đo lường, thu nhận, báo cáo và hiển thị chính xác tổng lượng nhiên liệu và hiệu suất của động cơ Diesel trong tàu biển.
FUSION được thiết kế để đo lượng nhiên liệu thực bị đốt cháy của 2 động cơ đẩy chân vịt chính với 1 tùy chọn để đo tổng lượng nhiên liệu của cả 2 máy phát. Ngoài là những động cơ, tương tự như những động cơ đẩy mạng thuyền, có thể được làm cho phù hợp bằng cách thêm hệ thống khác.


Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 224 Dien Bien Phu st, Ward 7, District 3, HCMC
Tel: +84 903 013616
Email: info@iavietnam.net