Quản lý tài sản với PROFINET
Bảo vệ quá trình bằng phương tiện quản lý tài sản với PROFINET


Vì sự phát triển của PROFINET tiếp tục, yêu cầu khách hàng mới cho các chức năng quản lý tài sản khác đã được tích hợp. Gia tăng là khả năng ghi lại các tài sản để thực hiện bảo trì và hoạt động dễ dàng hơn dù ngày càng phức tạp của các quá trình và máy móc liên quan.

Sau khi làm rõ chính xác các yêu cầu đối với người dùng, đặc tả PROFINET đã được mở rộng với việc quản lý tài sản ghi lại chức năng sau khi một giai đoạn khái niệm. Một dấu vân tay kỹ thuật số của nhà máy là bây giờ đã có. Cùng với các dữ liệu nhận dạng và bảo dưỡng đã được chứng minh cho các thiết bị PROFINET, một đăng ký rộng rãi của các thiết bị và máy móc là có thể, ngay cả khi họ không phải là một phần của môi trường PROFINET.
Một chuyển đổi đơn giản của phần cứng và trạng thái vững, vị trí lắp đặt là cần thiết để xác nhận cài đặt thiết bị phù hợp trong quá trình khởi động hoặc nâng cấp. Ngoài ra, các trình điều khiển phần mềm tương ứng sử dụng có thể được kiểm tra bằng cách này để các tài sản cần thiết và đã được phê duyệt được sử dụng cho quá trình làm việc tương ứng. Nhờ vào sự / giao tiếp cởi mở TCP IP, dữ liệu này không chỉ truy cập bởi một PLC, nhưng các công cụ bổ sung cũng có thể truy cập vào dữ liệu mà không cần biện pháp bổ sung. Hai khía cạnh của Industrie 4,0 - dữ liệu đặc tả chính xác và đơn giản truy cập từ bên ngoài - như vậy được thực hiện đã được ngày hôm nay trong quản lý tài sản với PROFINET. Máy có thể đọc dữ liệu chỉ có trình độ, được xác định qua nhà cung cấp, dẫn đến những nỗ lực giảm trong quá trình quản lý tài sản và một lợi ích cụ thể của ứng dụng Industrie 4.0.


Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 224 Dien Bien Phu st, Ward 7, District 3, HCMC
Tel: +84 903 013616
Email: info@iavietnam.net