STÖBER Servo Inverter với bảo trì an toàn từ xa
Với biến tần servo POSIDYN® SDS 5000, Stober cung cấp bảo trì từ xa trong một hình thức kỹ thuật an toàn và pháp lý. Ở đây tất cả dữ liệu và các quá trình có thể được truy cập như một dịch vụ trên trang web. Với hệ thống chi phí-hiệu quả này, an toàn cá nhân và hệ thống có một ý nghĩa cao. Việc mở ra sự phức tạp và liên quan đến an toàn của các cổng là không cần thiết vì chỉ có các nhân viên có trách nhiệm có thể kích hoạt tính năng bảo trì từ xa trên biến tần PLC hoặc trực tiếp trên trang web. Sau khi hoàn thành công việc bảo trì, nó không còn có thể truy cập hệ thống. Không có lỗ hổng bảo mật xảy ra trong hệ thống của các nhà điều hành.


Bus tích hợp tự cấu hình (IGB) được bao gồm các trang thiết bị cơ bản của POSIDYN®SDS 5000. Nó có thể được sử dụng để kiểm soát truyền thông đa dạng và khái niệm chức năng thậm chí giữa một số biến tần servo và giao diện trong thời gian thực. Giao diện fieldbus tùy chọn, ví dụ PROFIBUS, CAN, hoặc EtherCAT, có sẵn để giao tiếp với một bộ điều khiển cấp cao hơn. Một màn hình hiển thị văn bản đơn giản với một bàn phím đơn giản hoá việc chẩn đoán, nếu có một lỗi ở hiện tại và cho phép tất cả các thông số liên quan đến truy cập nhanh.
Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 79 Truongdinh St, Dist 1, HCMC
Tel: +84- 6290 6349
Email: info@iavietnam.net