Giải pháp tích hợp MES
TH LOOX là một mô-đun phần mềm MES dành cho máy móc, sản xuất và chất lượng thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu sản xuất và tính toán các tham số đặc trưng. TH LOOX cung cấp các dữ liệu sản xuất được thiết kế từ SAP ERP trong quá trình sản xuất. Thông tin được tạo ra trong quá trình sản xuất kết hợp liên tục với các dữ liệu để cung cấp cho SAP ERP. TH LOOX cho phép tách riêng nên độc lập sản xuất với SAP ERP qua từng đợt sản phẩm. Sản phẩm được dựa trên sự tích hợp nền tảng SAP NetWeaver mở rộng bởi SAP MII (SAP – Nhà sản xuất tích hợp và trí tuệ).

TH LOOX là một mô-đun phần mềm MES dành cho máy móc,
 sản xuất và chất lượng thu thập dữ liệu

Lợi ích

Tích hợp sản xuất và SAP ERP dựa trên công nghệ SAP hiện có.
Thu thập và trình bày các dữ liệu đơn giản thông qua giao diện cảm ứng.
Dễ dàng gián đoạn sản xuất thông qua việc quản lý các mệnh lệnh theo trình tự.

Chức năng nền tảng TH LOOX

Trao đổi dữ liệu với SAP ERP.
Tiếp nhận các mệnh lệnh tải về từ SAP ERP, tài liệu và thông tin bổ sung cho màn hình hiển thị và các loại dịch vụ tải về của rất nhiều hình thức kiểm tra và các đặc điểm kiểm tra từ SAP ERP. Tải về thông tin danh mục từ SAP ERP để lựa chọn danh sách sử dụng từ giao diện quản lý chất lượng QM IDI đến SAP QM quản lý chất lượng truyền dẫn hiệu quả, cũng như các kết quả đánh giá đặc điểm kiểm tra SAP ERP truyền tự động bởi tin nhắn được lưu trữ khi kết nối với SAP ERP để thiết lập lại màn hình tin nhắn cho SAP ERP.
Lưu trữ dữ liệu.
Nhập dữ liệu tổng thể từ SAP ERP.
Bộ phận đệm dữ liệu và các thông tin kiểm tra trong quá trình xử lý, tức là khả năng độc lập xử lý của SAP sau khi thông tin đã được tải về từ SAP ERP.
Bộ phận lưu trữ các tin nhắn khi SAP ERP không có sẵn.

Khái niệm ủy quyền, Khái niệm vai trò

Hỗ trợ cho các tài khoản người sử dụng tại từng bộ phận hoặc trung tâm thông qua việc sử dụng các NetWeaver UME (Công cụ Quản lý người dùng)
Đạt được hiệu quả sản xuất và chất lượng dữ liệu chỉ có thể sau khi người dùng đăng nhập.
Kiểm soát truy cập vào thiết bị và chức năng của LOOX TH thông qua một khái niệm vai trò.

Hiển thị tin nhắn

Hiển thị các tin nhắn đã hoặc sẽ được gửi đến SAP ERP, cũng như tin nhắn không chính xác.
Lập lại và truyền lại các tin nhắn không chính xác bởi người dùng có thẩm quyền (trong vai trò quản trị viên).
Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 79 Truongdinh St, Dist 1, HCMC
Tel: +84- 6290 6349
Email: info@iavietnam.net