GEO-SCADA là gì ?
GEO SCADA là giải pháp sử dụng phần mềm SCADA mà cần phải kết hợp công nghệ lập bản đồ GIS(Geograhic Information Systems) với điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu dựa trên phân tán khu vực địa lý.


Các ứng dụng của Geo SCADA?

Geo SCADA được sử dụng trong các nghành công nghiệp điển hình:
Nước / Nước Thải
Dầu và Khí Gas
Năng lượng tái tạo
Quản lý thiết bị
Vận tải
Viễn thông
Những thách thức quan trọng đối 

với Geo-SCADA
Giao thức truyền thông
Đồng bộ hóa thời gian
Khả năng hiển thị thời gian thực
Lưu trữ, báo cáo và phân 
tích dữ liệu theo thời gian thực

Thời gian đồng bộ hóa

Thời gian máy chủ
Băng tần và tốc độ truyền GPS, Radio
Chuẩn hóa thời gian hệ thống
GPS, Radio, Internet

Wonderware SystemPlatform một công cụ đa năng cho giải pháp Geo-SCADA

Chức năng chính Wonderware SystemPlatform
Lập trình hướng đối tượng và thiết kế tập trung
Cấu hình trực tuyến mà không dừng hệ thống 
Dữ liệu tập trung để chia sẻ, báo cáo và phân tích
Hỗ trợ đầy đủ hầu hết các phần cứng/điều khiển thông qua Device Integration Module
Tích hợp trên nền Web Server
Cân bằng tải và dự phòng cho các Server
Dễ dàng phát triển và cập nhật
Hỗ trợ công nghệ máy tính ảo (Virtual Machine)
Tin mới
Sản phẩm & dịch vụ
Sự kiện
Hoạt động
Copyright by Industrial Automation Magazine Vietnam
Sponsor by: Ministry Of Industry and Trade (MOIT)
All rights reserved of IAVIETNAM.net
Add: 79 Truongdinh St, Dist 1, HCMC
Tel: +84- 6290 6349
Email: info@iavietnam.net